Sismik Yorumlama Sismik Yorumlama - 2b BAZI ÖNEMLİ KAVRAMLARPolarite? ? Açık Deniz: Polarity of seismic wavelet embedded in seismic data may be positive or negative ? Kıyıda: Polarity of seismic wavelet embedded in seismic data is normally positive.Yorum yapılırken genelde yüksek hızlı tabaka girişleri, yani pozitif yansıma katsayısına sahip süreksizlik yüzeyleri, sismik kesitler üzerinde koyu boyalı (peak) reflektörler olarak gösterilir. Yapılan bu tür yorumlar fazla hata yaratmamasına rağmen yorumlandığı düşünülen seviyenin derinliğinin hesaplanması sırasında ilgili seviye girişinin peak olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Giriş sinyali iğnecik olsa bile tek bir yansıtıcıdan alınan cevap bir ya da daha fazla salınıma sahip olacaktır. Bu durumdaki ince tabakalı sistemlerden gelen yansımalar yanlış izlenimler verebilirler(interbedding). Her ince tabakanın girişinden alınan cevap sinyalinin bir kuyruğu olacağından, bir önceki ince tabakanın verdiği cevabın kuyruğu ile sonraki tabaka girişinden alınan cevap sinyali üst üste binecektir. Bu şekilde ince tabakalardan meydana gelmiş jeolojik bir istifin yukarıya verdiği cevap gerçeğinden çok farklı olacaktır. Kayıt islemleri sırasında her akustik empedans farklılığının yukarıya ayrı bir refleksiyon gönderdiği düşünülürse, farklı polariteli ve değişik genliklere sahip pek çok dalgacığın üst üste toplanarak oluşturduğu sonuç refleksiyon (yansıma) elde edilir.Aşağıdaki şekilde (Şekil A) verilen jeolojik modelde düşük hızlı bir ortam içerisinde yüksek hızlı bir tabaka bulunmaktadır. Bu yüksek hızlı tabakanın girişinde pozitif yansıma katsayısı çıkışında ise negatif yansıma katsayısı elde edilecektir. Normal polariteli minimum fazlı bir dalgacık için bu yüzeylerden alınan cevaplar şekilde ayrı ayrı toplanarak gösterilmişlerdir. Burada iki ayrı cevap toplanırken toplam sinyalin genliğini arttırıcı girişim (yapıcı girişim) meydana gelmiştir. Aşağıdaki Şekil B’de ise üç tabakalı bir modelde aşağı doğru tabaka hızları artmakta, yani her iki tabaka girişinden de pozitif yansıma katsayısı elde edilmektedir. Burada ayrı ayrı elde edilen sinyaller toplamı sonucunda elde edilen yansıma sinyali jeolojik modeli yansıtmaktan uzaktır. Yani sinyaller «bozucu girişim» sonucunda olmaları gereken şekillerini ve genliklerini kaybetmişlerdir.SİSMİK DALGANIN GENLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER