Sismik Yorumlama Sismik Yorumlama - 5b Resiflerin Altındaki Hız AnomalileriDiğer Önemli Hız AnomalileriGEOMETRİ ETKİSİGEOMETRİ TUZAKLARIAşağıda yüzeye yakın bir antiklinal ve karmaşık bir sismik yapı görülmektedir. Şekilde görülen faylanma yapının geometrisini tamamen bozabilmektedir. Normal bir fay ters bir fay olarak görülebilmektedir. Böyle durumlarda başvurulacak en iyi yol migrasyon uygulamaktır. Böylece olaylar gerçek yerlerine taşınacaktır.