Sismik Yorumlama Sismik Yorumlama - 9 S İSM İK YORUMLAMA DERS 9 YARD. DOÇ.DR. HÜSEY İN TUR AR Ş. GÖR. HAKAN ALP YEL İZ İŞCAN AR Ş. GÖR. AN İSYA B.TEKKEL İ 2.4.ÇÖKELME ORTAMLARINA GÖRE S İSM İK FAS İYESLER 2.4.1 Çökelme Modelleri 2.4.1.1. Şelf Sismik Fasiyesleri 2.4.1.1 Şelf Kenarı ve İlerleyen Y amaç Sismik Fasiyesleri 2.4.1.3.Basen Yamacı ve Düzlü ğü Sismik Fasiyesleri