Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 Siyanozlu Hastaya Yaklaşım SİYANOZLU HASTAYA YAKLAŞIM *Siyanoz deri renginin kanda deoksihemoglobinin artması sonucu mavimsi bir renk almasıdır. *Başlangıç:dudak ağız çevresi burun ucu-kulak memesi tırnak *Hb düzeyine bakılmaksızın 100ml.kanda 5 gr redükte Hb var ise Siyanoz görülür. Anemide-geç Polisitemide-erken ortaya çıkar *Santral siyanoz: Arteryal kanda O2 Periferik siyanoz: Arteryal kanda O2 N (Akrosiyanoz) Dolaşım yavaş *O2 verildiğinde azalan siyanozda neden solunum yolları ve akciğerdir. AYIRICI TANI 1) MMS ve Periferi SS bağlı HİPOVENTİLASYON -Doğum Asfiksisi -İKK-İKHipertansiyon -Oversedasyon -Diyafram felci -Noromüsküler hastalıklar -Havale,nöbet 2) Respiratuar Hastalıklar A: Üst Hava Yolları -Koanal atrezi stenoz -Pierre-Robin syn ( Dilin geri kaçması nedeni ile ) -Larengeal / bronşial /trakeal stenoz (İntrensek stenoz) -Ekstrensek stenoz (damar basısı, bronkojenik kist, kitle, vs) B: Alt Hava Yolları -RDS -Aspirasyon -Pnomoni -Pnomotorax -Pulmoner hipoplazi -Diyafram hernisi 3) KALP – Sağdan-Sola ŞANT A:Anormal bağlantılar -Transpozisyon -TAPVD ( Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş ) -Turuncus Arteriosus -Hipoplastik sol kalb Sendromu -Tek vetrikül, triküspit atrezisi B:Pulmoner kan akımının engellenmesi -TOF ( Fallot Tetralojisi ) -Pulmoner Stenoz -Triküspit Atrezisi vs. 4) Methemoglobinemi -Konjenital (Hb M, methemoglobin redüktaz eksikliği) -Kazanılmış (Nitratlar, Nitritler) 5) Yetersiz O2 verilmesi -İyatrojenik ( hastaya verilen oksijenin kapanması ), yükseklik 6) Diğer - Derin anemi - Polisitemi - Breath holding TANI 1) Hb-Htc 2) Akciğer grafi 3) EKG-EKO 4) Kan gazları ve O2 verme ile artma 5) Beyin CT 6) Anjio TEDAVİ 1) İstirahat 2) O2 3) Sebebe Yönelik Tedavi