Not Adı: Siyasal Düşünceler Tarihi I Ders Notları (8 /25910) Ders: Siyasal Düşünceler Tarihi I , 2012/Güz
Okul: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (LİSANS)  Yazarı: Anonim