Genel Soğuk Hasarı ve Donuklar SOĞUK HASARI VE DONUKLARSOĞUK HASARI Elde parmaklarda ve ekstremitelerin soğuğa maruz kalan k s mlar nda gelişir. Dünya savaş s ras nda soğuğa maruz kalan İngiliz askerlerinde belirgin derecede ortaya ç km ş. Soğuğa maruziyet, pernio: k rm z pembe lokal kaş nt l deri lezyonu (papül, makul, plak ve nodülle karakterli) olarak tarif edilir. S kl kla ödem veya bülle beraberdir. Bu lezyonlar s kl kla yüzde, tibian n ön yüzünde elin ve ayağ n dorsal yüzlerinde ortaya ç kar. SOĞUK HASARISoğuğa maruziyet devam ettiği sürece olay kronik hal al r ve aç k yaralar meydana gelebilir ve yaradan kanama gözlenebilir Daha ileri aşamada ise skar, fibroz doku ve atrofi gelişir SOĞUK HASARIKorunma Elevasyon Yavaş s tma (Oda s s na) MASAJ YAPMA VE ETKİLENEN KISMI SARIP SARMALAMA KONTRENDİKEDİR Hasar – Enfeksiyon a sebep olabilir – SOĞUK HASARI TedaviSiper Ayağ Asker ayağ Islak ortamda soğuğa maruziyet S cakl k donma noktas (0 o C) üzerinde Ard ş k VK ve VD nedeniyle önce vazospazm ile soğuk soluk ekstremite his kayb ile beraberken 24-48 sa sonra gelişen progressif VD ile ağr l yanma hissi ortaya ç kar ve ödem, k zar kl k, bül ile ekimoz ve ülserasyon ile karakterlidir. Lokal infeksiyon Sellülit Lenfanjit Gangren 2-6 hafta soğuğa maruziyet devam ederse Siyanoz – Soğuğa hassasiyet artar – Siper ayağ komplikasyonlarEn iyi tedavi zaman VD olmadan önceki zaman Soğuktan ve slakl ktan uzaklaşt r lmal , kurutulmal Elevasyon Yavaş s tma Oda s cakl ğ na Masaj, h zl s tma indike değil – Siper Ayağ TedaviDONUK 4 DERECE SÖZKONUSU: Dokunun donmas sözkonusu, hiperemi ve 1. ödem var ama bül yok Hiperemi ödem ve bül var ancak bül içeriği 2. seröz Subkutan doku ölmüştür, ödem hiperemi ve 3. hemorajik bül var Nekroz, gangren, ve doku kayb var 4.DONUK Ağr , rahats zl k ve kaş nt hissi ile başl yor Ciddileşince hareket kayb ve ödem kal c olmaya başlar Hasar ilerledikçe uyuşukluk ve hissizlik ile tüm hislerin kayb gerçekleşir Etkilenen alan beyaz mavi beyaz olur sertleşir ve kat laş r Bu haldeki hastan n soğuğa maruz kalan k sm s t l rsa ciddi ağr , yanma hissi, ödem ve nekroz ve ilerleyen gangren oluşurDonuk Tedavi Sahada Acil serviste ABC Travma sistemi – Etkilenen ekstremitenin h zl 40-42 o C ye s tma (30-45 dak) – Kurutma – Narkotik analjezik – Elevasyon – Tetanoz proflaxisi – Yara bak m –2. ve 3. derece donuklar hastaneye yat r lmal Erken cerrahi debritman nadir Genellikle cerrahi debritman için 2-3 ay beklenir Uzun dönemde Prazosin HCl veya Ca kanal blokürleri kullan labilir Yeniden soğuğa maruziyet engellenmeli Donuk TedaviKISACA ALLAH NE HASTAYA NE DE DOKTORA KİMSEYE GÖSTERMESİN