Genel somun imalatı SOMUN MALZEMESİ VE İMALATI Somunlar için malzeme seçimi,civatalar için malzeme seçiminden daha az kritiktir.Somun genellikle civatanın yapıldığı aynı malzemeden yapılmaz.Ayrıca somunların ısıl işleme tabi tutulması gerekli değildir.Hatta bunlar ısıl işlemi yapılmış civatalarla emniyetli bir şekilde kullanılabilir.Somun dişleri kesme alanı, civatanın çekme gerilimi alanından iki misli daha büyüktür.Bunun neticesi olarak, düşük çekme mukavemetli malzemeden yapılan bir somun çekme testinde civatayı kırabilir.Somun imalatında, cıvata mukavemetinin yarısından daha fazla mukavemete ihtiyaç duyulmadığı için, adet olduğu üzere somun malzemesi olarak düşük karbonlu çelikler kullanılır. Köşe şeklinin bozulmasını önlemek veya anahtar temas yüzeylerine belli bir mukavemet vermek gayesiyle somunlara ısıl işlem tatbik edilebilir.Bazı hallerde somunlara siyanürasyon veya karbonitrasyon işlemleri uygulanabilir. Tatbikat gereği olarak, somunlara su verme ve temperleme işlemlerinin uygulanması gerekebilir.Bu nedenle somun çeliklerinin elbette belli bir seviyede sertleşebilme kabiliyetine sahip olması gerekir.Daha yüksek seviyede K,Mn ve diğer alaşım elementlerinin mevcudiyeti, malzemenin soğuk şekil değiştirmeye karşı uygunluğunu azaltır.Bunun neticesi olarak,bu şekildeki somunlar ekseriye soğuk işlenmiş altı köşe çubukların otomatik diş açma tezgahlarında işlenmesiyle imal edilir.Diş açma işleminden sonra somunlar, klasik su verme ve temperleme işlemlerine tabi tutulurlar.Diş açma işlemi somunun sertliğine ve diş sınıfına bağlı olarak ısıl işlemden evvel veya sonra yapılır. Tüketici firmalarla, somunlar için malzeme seçimi, işin kritik olmaması nedeniyle oldukça değişik şekillerde yapılmaktadır.Bununla beraber azami 85000 psi’lik akma dayanımına sahip civatalarla birlikte 1108, 1109, 1110, 1113, veya 1115 otomat çeliklerinden üretilen somunlar oldukça yaygın şekilde kullanılır.85000 ve 125000 psi’lik akma dayanımına sahip civatalarla birlikte,1035 veya 1038 çelikleri kullanılır.