2 - Anatomi Soru Çözüm Mimik kaslar ı n ı n somotomor siniri hangisidir? 1- N. trigeminus b) N. occulomotorius c) N. trochlearis a) d) N. facialis e) N. abducens Cevap: (d) Yüzün tüm mimik kaslar ı n ı n somotomotor siniri n. facialis ’ tir. Yüzün duyusunu ise n. trigeminus ta ş ı r. N. facial is mimik kaslar ı d ı ş ı nda, m. stylohyoideus, m. digastricus ’ un venter posterior ’ u ve orta kulaktaki m. stapedius ’ u inerve eder. M. pterygoideus lateralis ’ in siniri a ş a ğı dakilerden hangisidir? 2- N. mandibularis b) N. facialis c) N. trochlearis a) d) N. hypoglossus e) N. occulomotorius Cevap: (a) Çi ğ neme kaslar ı n. trigeminus ’ un n. mandibularis dal ı taraf ı ndan innerve edilir 3. Alt göz kapa ğı ndan duyu alan sinir a ş a ğı dakilerden hangisidir? a) N. maxillaris b) N. mandibularis c) N.ophthalmicus d) N. occipitalis major e) N. facialis Cevap: (a) Yüz bölgesinden duyuyu ta ş ı yan ana sinir n. trigeminus ’ dur. N. trigeminus 3 dala ayr ı l ı r. Bunlar; n.ophthalmicus, n. maxillaris ve n. mandibularis ’ tir. N. maxillaris alt göz kapa ğı ndan duyu al ı r.