2 - Tıbbi Parazitoloji Soru Çözümleri ÖRNEK SORU 1: Aşağıdaki parazitlerden hangisi kamçılı parazitlerden değildir? A)Giardia intestinalis B)Chilomastix mesnili C)Trichomonas vaginalis D)Dientamoeba fragilis E)Entamoeba histolytica DOĞRU CEVAP E’dir. SORU ÇÖZÜMLEMESİ: Aşağıdaki parazitler kamçılı parazitlerdir; Giardia intestinalis Chilomastix mesnili Retortomonas intestinalis Enteromonas hominis Dientamoeba fragilis Trichomonas lar (T.tenax, T.vaginalis, T.hominis) E seçeneğindeki “Entamoeba histolytica” amipler gurubunda sınıflandırılmaktadır. ÖRNEK SORU 2: Eritrosit stoplazmasında görülen bazofilik renkteki maurer tanecikleri hangi plasmodium türü ile infekte olunca görülür? A)P.vivax B)P.ovale C)P.malaria D)P.falciparum E)P.knowlesi DOĞRU CEVAP D’dir. SORU ÇÖZÜMLEMESİ: Eritrosit stoplazmasında görülen asidofilik renkte, eritrositlerdeki dejeneratif değişiklikler schüffner tanecikleri - Plasmodium vivax zieman tanecikleri – Plasmodium malaria Eritrosit stoplazmasında görülen bazofilik renkteki maurer tanecikleri - Plasmodium palcifarum sıtmasında görülür. Hemozin pigmenti (siyah tanecikler): Parazit tarafından hemoglobinin degradasyonu ile oluşur