1 - Deri ve Zührevi Hastalıkları Soru Örnekleri SORU ÖRNEKLERİ 1. Fiziksel etkenlere bağlı deri hastalıkları ve güneş ışınları ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. a)Soğuk etkisi ile vücudun uç bölgelerinde görülen viyole renkli keskin sınırlı olmayan ödematöz plak veya nodüller b)Yanık akut tedavisinde ilk yapılacak uygulama: c)Özellikle ayak parmak aralarında kemik çıkıntılarının karşı tarafında kronik travmaya bağlı görülen ve ortasında öze bulunan lezyon: d)Pencere camından hangi UV tipi geçebilir: e)Güneş yanığı tedavisinde kullanılan sistemik ilaç: Yanıtlar: a) Perniyo, b) Soğuk uygulama, c) Klavus (Soft korn), d) UVA, e)Antiinflamatuar (Aspirin veya İndometazin) 2. Deri ekleri hastalıkları ile ilgili aşağıdaki terimleri açıklayınız. a) Alopesi areatanın occipital ve kulak arkasından başlayıp tedaviye dirençli olan klinik tipi: b)Ekrin ter bezleri kanalının derinin farklı seviyelerinde tıkanması sonucu oluşan hastalık: c)Psöriazise spesifik tırnak bulgusu: d)Mitozu inhibe eden kemoterapotik ilaçları bağlı görülen saç dökülmesi: e)Tırnak plağının tırnak yatağından distalden ayrılması sonucu içi boş görünümlü tırnak: Yanıtlar: a)Ofiyazis, b) Miliarya, c) Sarı yağ damlası görünümü, d) Anagen alopesi, e) Onikolizis 3.Deri tümörleri ile aşağıdaki sorulara en uygun yanıtı veriniz. a)Verrüköz yüzeyli papül ile karakterize sık görülen benin deri tümörü: b)Açık tenli kişilerde UV maruziyeti ile sık görülen eritemli keratozik papül ile karakterize premalin epidermal tümör: c)Malin melanomanın en agresif tipi: d)Eritemli hafif skuamlı kapalı vücut alanlarına lokalize mikozis fungoides tipi e)Bazal hücreli epiteliomanın ayırıcı tanı açısından önemli olan kenar belirtisi Yanıtlar: a)Seboreik keratoz, b)Aktinik (solar) keratoz, c)Nodüler malin melanom, d) Yama MF, e) İnci tanesi belirtisi