1 - Göz Hastalıkları Sorular Doç. Dr. Cem Evereklioğlu Dönem-V Soru ve Cevapları 1.Hangisi kırmızı göz nedeni değildir? a) Glokom krizi b) Üveit atağı c) Yabancı cisim d) Retrobulber optik nörit e) Hipopiyon Cevap: D (D şıkkı dışında yer alan tüm göz hastalıklarında bir derece kırmızı göz ile karşılaşılır) 2.Behçet hastalığı insidansı hangi ülkede diğer yerlere göre daha nadirdir? a)Türkiye b)Japonya c)İsrail d)Yunanistan e)Etiyopya Cevap: E (İpek yolu üzeri veya civarında yer alan ülklerede Behçet hastalığı sıktır) 3.Behçet hastalığı seyrinde hangisi iyi prognostik komponentdir? a)Arka segment tutulumu b)Ön segment tutulumu c)Sık interval d)SSS tutulumu e)Erkek hasta Cevap: B (Göz ön segment tutulumunda diğer tutulumlara gore seyir daha benign tarzda olmaktadır). 4.Behçet hastalığı için hagisi yanlıştır? a)Oral aft olguların %100’ünde vardır b)Oral aft olguların %94 kadarında ilk bulgudur c)40 yaşlar sonrası hastalığın şiddeti gittikçe azalır d)Vasküler oklüzyon ve hayalet damar bulguları erken dönemde rastlanır. e)Ülkemizde erkeklerde daha sık gözlenir Cevap: D (Bu bulgu, kötü prognozun göstergesidir) 5.Aşağıdakilerden hangisi kapakların en sık malign tümörüdür? a) Sabese bez karsinomu b) Skuamoz hücreli karsinom c) Bazal hücreli papillom d) Bazal hücreli karsinom e) Hepsi Cevap: D (Bu bölgedeki en sık tümör olup, güneş ışınları suçlanır. Alt kapakta en sık yerleşim arz eder) 6.Konj. Kataraktta ideal ameliyat zamanı ile ilgili hangisi doğrudur? a) Unilateraller daha acildir. b) Bilateral kataraktta hafifse 2 hafta beklenebilir. c) Bilateral yoğun kataraktta günler içersisinde operasyon yapılmalıdır. d) Unilateral yoğun kataraktta birkaç hafta içinde operasyon yapılmalıdır e) Konjenital katarakt tedavisi elektif şartlarda ve aile ne zaman isterse o dönem yapılabilir Cevap: A (Konjenital katarakt acillik arz eder ve unilateral olgular ambliyopi riski nedeni ile daha acildir). 7.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Lakrimal direnaj sistemi lakrimal bez yolu ile olur. b) Lakrimal direnaj üst ve alt kapağın medialindeki punktumlar yolu ile başlar. c) Her insanda toplam 4 punktum vardır. d) Gözyaşının %20 kadarı alt, kalanı üstten direne olur e) Nasolakrimal kanal alt meatusa açılır. Cevap: D (Üst yerine alt kanalikülden daha sık direnaj olduğu bilinmektedir)