4 - Göz Hastalıkları Sorular 19. Seidel testi aşağıdaki durumlardan hangisi için kullanılabilir? a) Korneal epitel defektlerinin tespiti ve takibi için b) Retinanada iskemik alanları görebilmek için c) Postop hastalarda korneadan aköz humor kaçağını tespit etmek için d) a ve b e) hepsi 20. Toxocariazis ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Etken toxoplazma gondidir. b) Daha çok 7 yaş civarı erkek çocuklarda görülür. c) Posterior üveit yapar. d) Total retina dekolmanına neden olabilir. e) Ana konakçısı kedi ve köpeklerdir. 21. Ani, ağrısız görme kaybı ile gelen fundus muayenesinde retina total soluk ve ödemli makulası kırmızı görünen 65 yaşında bayan hastada aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülmelidir? a) Retina dekolmanı b) SRV tıkanıklığı c) Proliferatif Diabetik Retinopati d) Yaşa bağlı makula dejenerasyonu e) SRA tıkanıklığı 22. Preseptal sellülit ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kapaklar ödemli ve hiperemikdir. b) Kapak cildi ve cilt altı dokusu etkilenmiştir. c) Göz arkasındaki yumuşak dokuların inflamasyonuna bağlı olarak proptosis izlenebilir. d) Tedavisinde oral ve topikal antibiyotikler ile hasta ayaktan takip edilebilir. e) Hordeolumu takiben gelişebilir. 23. Aşağıdaki tetkikler ve ilişkili hastalıklardan yanlış olanı işaretleyiniz. a) Hertel-Ambliyopi b) OCT- yaşa bağlı makula dejenerasyonu c) FFA- Diabetik retinopati d) Glokom- Pakimetri e) Keratokonus- Korneal topografi 24. Aşağıdaki bulgulardan hangisi ön üveit atağında izlenmez? a) Silyer enjeksiyon b) Keratik presipitatlar c) Epifora d) Posterior sineşiler e) Ön kamarada hücre Cevap: 19. D, 20. A, 21.E, 22.C, 23. A, 24.C