4 - Ortopedi ve Travmatoloji Sorular 1-Nervus medianus hangi kord/kordlardan köken alır? a) Lateral kord b) Medial kord c) Posterior kord d) Lateral+medial kord e) Medial+posterior kord CEVAP:D (N.MEDİANUS HEM MEDİAL HEM DE LATERAL KORDLARDAN KÖKEN ALIR) 2-Elbileği dorsal ekstensör 4.tünelden hangi yapı/yapılar geçer? a)ECRL+ECRB b)EPL +EDC c)EDC+EDM d)EDC+EİP e)EPL CEVAP:D (4.TÜNELDEN EKSTANSÖR DİGİTORUM COMMUNİS VE EKSTANSÖR İNDİCİS PROPRİUS GEÇER) 3-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Neer testi- İmpingement testidir b) Hawkins testi- İmpingement testidir c) Finkelstein testi-Dequervain hastalığında kullanılır d) Yergason testi- İmpingement testidir e) Drop arm test- Rotator manşet yırtığında kullanılır CEVAP:D ( YERGASON TESTİ BİSİPİTAL TENOSİNOVİT TEŞHİSİNDE KULLANILAN BİR TESTTİR.) 4-Disk hernileri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a) Bulging, prolabe, ekstrüde ve sekestre olarak sıralanırlar b) En sık lomberde L4-5 ve L5-S1 segmentlerinde görülür c) Anuler fibriller birkaç tabakada yırtık ve PLL sağlamsa bulging olarak adlandırılır d) Anuler fibriller tamamen yırtık ve PLL de yırtıksa ekstrüde olarak adlandırılır e) L4 düzeyinde tibialis anterior,L5 düzeyinde EHL kaslarında güçsüzlük olur CEVAP:C (PROTRÜDE DİSK HERNİSİNDE ANULUS FİBROZUS LİFLERİNDE TAM OLMAYAN YIRTILMA VARDIR.PLL SAĞLAMDIR.BULGİNG DİSK HERNİSİNDE ANULUS FİBROZUS LİFLERİ VE PLL SAĞLAMDIR) 5- Morquio hastalığı ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Mukopolisakkaridozlar grubunda en sık görülenidir b) Spondiloepifizyal displazi olarak da adlandırılır c) Otozomal resesif geçiş gösterir d) Doğumda belirti yoktur e) Ekstremite kısalığı nedeniyle boy kısadır CEVAP:E (GÖVDE KISALIĞI NEDENİYLE BOY KISADIR.AKONDROPLAZİDE EKSTREMİTELER KISADIR.) 6-Kemik ve eklem tüberkülozuyla ilgili olarak hangisi yanlıştır? a)Monoartikuler veya monoosseoz tutulum gösterir b)Granuler tip veya eksüdatif tipte seyir gösterebilir c)Sıcak abse, gibbus deformitesi ve nörolojik defisit Pott triadı olarak adlandırılır d)Metakarp ve metatarsları tuttuğunda tüberküloz daktilitis veya spino ventoza olarak adlandırılır e)Biyopsi kesin ve daha hızlı teşhis konulmasını sağlar CEVAP:C (ABSELER PÜRÜLAN OLGULARDAKİ GİBİ LOKAL BULGULARA SAHİP DEĞİLDİR.BU NEDENLE SOĞUK ABSE OLARAK ADLANDIRILIR. CEVAPLAR:1D- 2D- 3D- 4C- 5E- 6C. Öğr.Gör.Dr.İbrahim H. KAFADAR