Statik Statik Ders Notu FULL (Turgut Kocatürk) / i j 1: i / F', .di. ~ Be...-~ ~i"\. : ~_?r~-::.\~; ;- ;". ~"ir irf· ~S~""'" \ ' i ;.v _ 51-~4~ ~ -= '-i::s. "-L ~ \.\. i i'\ Ao \c..~ d~~"'2 ~r:i;f") ~..L ~'-' ~,o.,,~/\ -c,:l) D€../'.cr-. ?r€r\::i; bi +:'1 ve.. F9- ClÖrh 7'ldc\eWe. - " - - =-(j" c c\-o ~ r0.\-\- \J.dcl CrY\ o. --:::;i - ee,A -1'.- ../L-' C,:) '--,er.'}-. ~~JI.e..r~ .r=F""t-er-~\:r. ":.....;..,, ] ;i... <>o( · ~.,,""" 0\ cr <>'le- d \. r." ~ \:... ?i.., i,em} f\ d c:~""i~:~ .. b~;\"r: f\ e.- /-- ............ ' .... _ ..,- - ...-. ;. , . ,. \ .\- \ \' .. ~ \ 'Z.. r . J"\ ,.... i, ,; <; .: . 'c:v\-\c..' -er'L~ ~:, :ÔO~ 0/1 ~r.: ll( =---: / .2.~'6=- ;0; :<-e. : L~ ::;:D: : ; i: ;., i i ' i ! : ~ ç:=- ç_;?: ; ~ ~~~~ :~L~O r . ~ ·~~~0~.\-:~:~ - -i~5~\~CJ~;~:j;-{::b-tr. . 2. ~2...-;i.2 \ '/lK +,""'ü·+ rIZ :;;: ,., -. co ~.2 ? .. ~1; =- i \ ~ L-= \ ; 1;?\= ~;r .~ i__ ~-~-v.i.-+--A 0-2-+ -~ ~---t2... \ Co -::> & i<. -= d.\(..:.. -=- ;LK d 7~di:i:~+ d.1j'7 4- d~~ _ 0\ \.~ !l--~.)~+ l;j ~ - 'dirt + t -:c 9 -t,Y\2 ~ L~!2 - tiC )2+ lv!l -'Oi )2+ ~ -:e.2. -'=t. )2..1 [:+\.2.,12,- b) ~\ G..o;;,-b) c-\b,-\,-b\ Olt),,2,f:i) lt""? -+ ~~ . 5 __ ._h • '-:::--:7'-' .."-- -.-:::i-.h ~ --_ ~ .: '--~ - ." ._--s>------.1 .-- -.. ~. ':A -= . Li. -'0.) /\ _ '":.)-;:>+i2~ . ,Ac .. __ O -- - ----.--.-.------.--- AD- .- .. -- - . _: -. .-.. ----- .. -- --- ... ,--... -: __.. _._. __ ..,. __ ~---:5:_ _h • •• • ; _---.~ ~lR+<=J i :_--'-_.: __ ..~ ~ _ i~_;oi~_~o~:~. l~~~~--T~~-~:r:-+~-JF TA--C:---,l---~:-_~_'0:J;i=A~:Ji~:;~~ , • , j·o 5D =-~ +Apot~~ ~L~.~. T~c» H:_~-:_ ... 2Ö~-~e5=A~~~-- 3- ..~A~:---~-~'t:~-:"~----::~~-6-j~'.-~-·~,0'~-- .. :.. 5 '. 5 .. T -tL \ A \A ) 'c,-VJi2.~ ,-...i':;:::; r . n" .. , , ?lOL..- ' : ___ , ;_,_.~rv....OL " :' , ·~o : i i " ; ; _~C:~:M<>i..-'_= ---Gr't",_;C t")'. ;ib<- -; M •••••• -.-; •• -- -- ~._- :.- i . -,- i ; --~-+-_.,;-~,~!-_.;~ ~-+--+-~._ .., "~ .. ~_: ;, __ :.,~e/\e-! ~o.re:-,.~?..:~~i.-:1 J .' ~. i i : r -: -' 't - -~.----:-.- .~--_ •.. - ••• _ .•• :.,~ ;'...~ . , ' ... , .,' .{ , ' ... --------_.--- -------- -.-.-.-------.- ------- -------- --~-_._------_. --_.-.__ ._---~--.L •..... ~. ",C.lti,'r-... .. \ . "~':zr;::.r .~~, . j C l'3/ Li, o) LO) AG . d.\ci.,::(CNI.nO -F =- lOO 1J /1::: ~~ ~ C\j j::>-r d.=t:1?' '-\ -;::;::i \0 (; . 1- == tN A~ =- i ~ i-\ ~ ç.= r tV~ ~ ~ ••• L '3 y-? - li ~ ) K' b 2.1 L~ f'---:i-ii, Ci jr) A'A -= :::;. \ 2-i ~ LO'"')J -t 2'J L i ci."+ ) T \::i '=+ f Lt \ Ii~ U CfYI . .3~ _ li~::> - ~-r l ~'\..-{ \...i1..-f 'LS 2..1•• _. o _ • _ -- ... -------- .. i ..••. _ • -'·'0 .' ' • _ , . o' • _ ••••••• , •••• 1_ .: • ; .; lt, \! ~ c,,·-:Lô·' 6-i i .. ; ; : i ; . : _O: __ , : : crY"vO mCrn ~.}-: '1: ~ .. j' e- rcr '1'I.~ cJ'C'idtt :.. .\( t..;v...ie....l o.'i -\- \-~- - ~ = ~ti<. ~ C ~t1\-\- \ .er'i crv, _ -_~ -~ ...- -" .. --~ lv\ """ 15'1 t;f... "--!lOii) - , ---;--.--------- .. ~---- ---_ •..._-- ..- ---.,.. ---.- --.---- _---_.- . . . .- -- - - . _ -- '-- ._- ... ~ • i i ' .... -.,. .~-....._-------_. __.-- ..---_._ ... - .' i : ..... • .• , i . • o ~_. • •• _. __ • i . _ •• _. _. u_. ,_. __ o ._. _ h. __ 0_ .( _ •• -- o _. ._. • • •• ~_ •• _ ------- ._-----~-----_._-_.-- --'---'- - •.., ~---"'"'---------- ---..------ -----.--.' "il 1\,,.., ", i, ',~ .• C '.' \-, .. ' \. ni ·1 \~ Dir __ 'L<....-\'-.J....e...-.l-I.'n iS::, d-- ...i.i'--c,\,~, 'Li L-t::::i-:, ne t U ·lta,->-c/I k::::. o ~c::>~(:i" ',J' . i.-J (':)~,'r J'-.-Y)\L.\G;ja. t,'---,'--I....'e..~ 0e L,-\ ... J,.>e .. ::\. C\I)...'j'''')·I .. O\Uc-.;,1.c J-'\k.-i0.~1 (2'r i, t I· I" \\ \ 1,-",,, ...L r-J'> \ ' Vi 'C-UVV-2-T. bir r'\oc..7 c.. \cJc-../\ c:.\. C"-'i-'-:::J i, ("';;:,_ i =~L i i 'c l:::...- 'c::....'1) J .0\e...-(j~. en CA f'f'--QN\~ + c:::..i \.:..c:.r _ -7? ~-==r~~ ..-------- / .,,' (:-- d c..f'= T\'ocf(. ==-- fS~1- i(, ,__ k . .i.....:e.1.. \eI S. --::>-\ e;/Y\in'VI o .. ~sw'ir \:...e.c:>'i -:?.rl\ E::..-.=> ~ ~~f f.:~ .. \... ....:l r_ L-.. * }...\'-....:···Y\t:'.---J·\t:r- 5·c/--\'.')';":.-:>-\ 0(.::....\:...~:eç- \(-:,- c \ . i.. i i \ c:. \ ~ ol" e::...-c\ ~~ d~ ~ .de..~~\d ~r. .~ ~ =-r Ki? d~: .ç;?'-3 K =- -\-'1+ .')... + P'J N~:=; ~1+Cf~ +' ~~~~t:P,rrnci : ücp:-"oJCJ) .ö\iri~ _,~~ z,r si-1D~.r"\..\ bv1 6~U~Q, c;\Lc0e,..tl~·nc\2I\ 6i",?ôl d~~r0dur _ UuN\€J'\-\\€.rL,. k),'le"\" teJ0-", rrvurC\€r\\er d'~ C-ii doc:r--v cAcLJ<:j LJ"JCf\ ~JC0~c.... c-L:_f\.JC;rv'\I"\e:. do \0(ji ~\j~G \O)Q-~ \: E:..Öc.. \q /(5( /"J ;'J~e~"(\·. ~ L"'~~t--\"E/ U ckJ-;:-J-ru \-\u~1-;. (Y\;Y1'- -e;n. .it \ €i tic:t .-:4-:...1\. \-ern. nd .~: c\ :r .. __ ~_J r__ ~- ~__ i __ i () ,- - -" -.. - - --- - -" -- .....- .._-------. -- -..--- 00\ ob'oi Ll \ CA. bile")'t.e.- f'Q\.JS ).+[C03=>+-1.'P) K. ((O~-f-!lS-JJ,-- Q5J;:-i-2o~- lO/Lvi W, -.a-o-:i )7+ [,(~,cttv ~'i +\O-=t- ):t-rl-IO'::;lY~-"'2-0'f-t-Q~ -IOj -= .20 .- ."-.- .- "x- ,2- ' t/-~-. "_i" .... _. -- - .-. - .- - o L. lir-i W i - Q..O:i:. = () t . o tO~ ~ O{Q '2.-'3~Wi o o •••• __ • _. __ 000 Q/b V~ ~\+ iO:t -:= ..2.-0 , _._ ._. n • __ .;. __ 0_. J _ - o"' _ •• f, 1 r1: -:s- K-ti == 2- O .,- ..•. --. -:' ..~-_._. ".-- ,... ; .... :.~ --..... . i L ':f ,ci 'Jr:+- tJ rY\ , .., , ..... --:> C::::'- "... - _: _"~" "tO.:t ~=;; o, O,Q i:':1'5 ,. V.J. " - .. -._. -.. - u.ci =.. O,2-2.3'J • L~~:f~ o' '" :=t ,.::- O..~ .. (l\ o~-·:-~-.-o -,'" r' i ·L.' /1 , i Ger=-,,~x-\'2... Ö'--' 'c.\-?J ,-,L2- LJ..Je.J-·LJ (jUC).\i CA i { .. 'i -e....L k: ... du-(v( .. ... . . ('f\E./~ ~~\ La\ojb\-t,r,r. {b~\et\:e. L'__ \j...JeJ\.DJ, (;-.n : D) f.:00u}.J L-Lc...--o<--~i'C- N~ =- ':)00 ..~ l.2.iJ ~ 5J:) - Q-E} UM ~ yu; = (~-+ Q:f-'- 0J7Z) K 300 ( ~;J +'2 ):> + ":) 't. ) ;\. ~.2 2.. \ eil qo, oJ t:i.. \-'Yui q iO) :p -::..\O.:i L) ?y '= - i O::::) \-:J ---:? ~ IA/e, li( P ~- ~,OOO\C + ioro? - ".-..- "---- _.- -- - .---.-- ".- ~.(~:.-~:_\~.' - _~e:-\~,~_~,~~4~~~ .. ~_..,~o~~'i~d~ ..-~.fZ~·~·\Q.~7'-. ,_\Lvv~e~__....c..~~ -<,Lv--veJr-·, ~~"J+e.rn~r:)e.,..-~--~.c:J.,:Ohu~-+--S.CDJ\0L '_h_.' .. _ •. i.. ' 1:' .. ,--'h~-_J--eL _.:::..~_.....~ .. -:>. 00 == 2.No~. t'tK._i +__ l.!2_i>l. Q . . . . , ~ : j ., -\' .., f _. __ . 0' _ ~. ~t=-~~6-r'-~~ .. -~ i:~~iot~, ~ : ' . . - .~-,.- .-----'_i_.;:::::. , ~.. _'=_ : .. ::; u.Q ~_ '."'+ iv o . , -..--; --..,) -' .. -.... --:---: ,- .----..... ,.. .. -' ~ ... f'~-,LO~') tJ· ... -A \ .'2,. o. o ) m; .. '.' __ ._._,-_'_- .~~ . -.... _~~.:- ... ~-.... -_--:-.- __.. "'._' .:t. . (\..(--0-.. LI, ..L...l.rn-..-- _. .. .__\ i' i le:..CU c).rcJr::> \c , -' 0 "'\ ::yi k- e....~:~ e L· .i;)..eL \ _\ \ \ '" i "i \, i ' 'ö "2.",\ c.e... <2,/1 ",,: c..~ (., .... 1 HCf'\.C '.oi t ;r1i". _ IJ ) , \,. \ ,( !'-\::i cc .. 1:.L' • Lt 1? -= io i;--=' +- Q..V j~ 1\.J -7.. ? _'" f\ i t:.- i "i"'.~.::i ~ i iD i----' jV\(;) -=- '-"v 0 ,,-, - ~OQ ~f l\u () r-- iiOO ~\02 t .2 02- i G) b 0-0L . eA--\<..) e.dt>" (9~ e..L \0;'1' 't.. '-'v....e:t \-e... . i', \ ~'. ,.1. -' ~= Y'-'" , ,e..'\ cc: ,'-; ~ \-., •.('"\~:r ,,:,,.'2. ;..,1 1'"\ i\... ~ "0 \,) l) .-l\ ldO\ (!;,~.y clohiv. rvi. c>rVl CY\ ~ \:. \J \...u e..i : Q,\..Jd Ct· oro~ r\ecl0'-', 19>'00 LL \c. c)o \..lcr\ri m _ ('f\ E.-":::) o~e.d €/\ L + 12-'?) bt l- i 'i.07 ) 2- l bD ~ -7 N~ ~v i';;i -\- 1'-"\ A . q·QO~\ ' i , (j i; li ii II ~ ii H II 'i li ij ii !i .. -- < ._--~._. - . .. _:_.L_j -n i •••• __ ••• , __ • n ••••••• :• ...j .exd e~C/ ._t:..c.v.e~ . ---." ---- - i - ...CYde~€/- 0\<:::.-1\ •• _ •.••• n.mu.' •• ._n __ •...__ .• _.. -::> -1-~ ~._ ~\\.X\.'--l'- _ ... -'\ ";'.' p~ € \.NI) . UM' \.~7 -lr q-P) ~l~ \Ci? ) -\OK'E' + \o-:ç~ IO~ ~ =::-' r;- rn ~:'~~ .. - -:- -......• ---;- -:;----:'----:--- ,.... -- - , .. -- _.• '.-- .-;--- ro-" ! ! , , c .... ;.. ~:f.=l.~~'c~~ _.;~_t~[~J_n @;J. _[LLt-tt-L;-.E_~~·._= .• - -_~-: -. - --: .. -:i:_ :,_ ..dm·.:i::,:~L!:1 i . i t i i . I' ~ . : r ! f· i .. --~F~::i=!-: ~_:~:t::,::=L:= - ~ .. ,-- - ..,:- -_.,,- _.. _L~~ -;::~:;:~- II ~----_.~- ': -.-: i r--i---1 i : i i-~-_!~ \ \ \ i f L­ i i i D(L- de."'2)er;- . ..; L~\'c\!("' ... _ .. _. __ , Le.. -... -"1\ ---.'- - - - - ... -- ii -----.- ----. -:--- m •__ .. '.'- ---, 'h' - \' - .. \c " --:- -!-:T_-~'ri&_.\-JO':.Jr- .). r~dL !O\-f'\~_di9- .i\'j,r~~_ ("f\e/e.-~-~(~-i '-\ e= o o --.- - -=- - H_ - "i). - -d H .--- - A +_d r--':),;; ~'-.-. al r:v;'i f >10V1: () e.. 11 IL -'- ~ ~, •. ' , • V:· , ) )-'\-i_j_~_d s- ~/ eJr .~/ IJiJ-- d __ 1~~~~~-;-~J;_~~9~?T~ _. __ ?__ Q. ._ n_n _m Luc... u. \::..: _- " n, •;. -' t( , 32.':) ,: i ~c.= ~-(:~,~~)--:~.- - -s-- nn -_ •• _~.----. ~~--.-:.--_~_---~-~_-~-~ __ ~ U .\\. e 2i- TTet.. J _:L ~ + Li iZ" bc- =- J1\-;/ ~ '-\dllY\ d ct'.r€,/1J) ~ C){r-\,~ M--eile et.....",,:ri: -\- e-L k- e>+J\ '. " -\- ~ Jr C0~ki\ Cc; 6-t (<"i'\)' • i , ct-öi1.ik .-..bcirii: '-teor~.' ?8'1 e~ro\.i\Jo durt/Y"ie-:i~j\E oL.Y''iGri ' ~. ~O-rb) i''50v:· .,_Co,-?,VU', -f-,On--- tl·· =- ...t-.i:;,-.·.Co~"...>, -~._+.. ~I,tL_~y-u ~-+:i-C;-\'po::>, .-i:-'±Si,~-; lo.} ~-+,~._.~_~_L_~-~F;LhL-~--"-;-----i--:-_I. ' ! : -t~ ! !. i '! : ! 'I !--4: i ~ ..\"50.0, co;). _5.0 __ =_, ·d.c..o:::i_:JO.:±. Fc.;+ .. ic:....:>-:>jS D.j._ ....:. ..... rso'O_~,.-r:i_50_.:::- ... i;'O:.::>J'v.:i.30 ..-+~.r; c... __slY"\ ""5D ~-;--+-~-l-- .. :·--i-.~. -~-~._-~ .-".... ------: -~-~~--~.-~_.~._+~- .. +-~; !'!; ~~:·-i--.:--;-_i , , i- 'o , " . i ' , i i , , , : . , " ! i i ' ! ' ; i i', i \-4' ' j' 'o ~ ! ~! u 1...:.:....1 ~ i i i ". i· i.! i. i· ~. j i Li f ! if! i ' i : : : f r-"-~ :'- ~!·-i--j.-·:i·-r-!-1-.;-~-;-;--~-i--:-i i , ; ! 1 LI i~· i !! i i i , i -L-L-1 ,. i; i J •• ' - ;" i i i , i' ; ,;' f • i 1 j --- .. ; \ i j- -' ; ! ~---:-r-i j i j i i i i ! i '; ; . ; i ; I'-':--l'--.!~-+-~---_h ._.J __ ~ ! 'I i i ; . ~ . i '-1- i i i • i iii . i-ri-i~~; -;-:-1 ;_"I"!_._L .~_I --- ~. i i L.:.J..__ l t·-, L ! , . i i ~-r--: ! i i ; i ! i i tl..!~ \ :. i' l' 1 \,... ( . ; \'. '\ ,:' . \ tl' j', ; ; i i !. t: , ! : : i i i ~ i i ~_..'-- ..:.~,~-ivi ~. €.4Y~_J~'P ~~ __ O -b,: -ei.-~~-E..;.~'e.....l.-,C2.4it:l=-"t.- ...;.....i-L ..+-i..._·i .-:--1 : + i-~-+~-)-++;--+-~--~---; L: --' H+1Y:--H :+++r~-i-++-i;-+J. -,-- :"~~:~~~:~"T~~'·~~1"·~·.~=~,,-~~·· =~~:~' .. ~.~-' ..... =.~.~.'." ~--~.~~ ~·~··· ..~·~~-~~r-·;--·1~~ ~~\=-:=~L~~i'~~~"+--i '1"1;:·"', ! I'i.:!ii,t+°tttll--/ i . 1 • i - I. i .• i " t" ---, ~.-+ .. _._ ..__ ._ ,_. -.--.,--' .--,-- - , -- '-t--.-. ~-i-T- -~_. - I' ; ; ; : : ! ! ; ! • \ ~ ,:; i· i" 1. (i i 'i· i i i i ! i i i ! i ! : ! ~ i: i i ! i i i i ! i If, i _1.-1~ ( orr\ . mA' ,- '.\ /1· '. 1 ?J rnc.rri~zri: _-lEt-1001-.»_ .. - - "-,-"', ---.- .... -- .. - -.---.-- ~.--i.~.·l·O/ ~;~-f-.~.,~~.-I.-.::;,~.Q -;)~1~G:-C3~~:O~·~O~r~1 _'.:'':C.~Si ~i ?}, .'-",' -~-'-~~~.::--- '.: - ... ~.-- --~ .=~~~ i ~r -·-'~·~-fT~}\-c- [-.~d~-~;~-\\~~~-~~~~,----~-·~~ d-u~~:i~' .'. ·~2A~~., ~:Ii'~.'i ~.~ .. -~~.=.~~~-:= -_~ ; .. ~ç:~-.-~-~~---~ I' -- .--:.. U - -.-- ••• - __ ~-_,:.,_ •••• ~ ••~--_~=.~~':=~~.~:m:~: 'ÇJ =' \ OOL+ L;;f "':'''0;;:' ) = b 2, lt or ~;,.:.....~ci, 01) iZ' J i h_EL") 1 , -::-:) ---:'> 1---=>-2' ) ':') CC T') ) .:::; rAI--\ ~ -r =- \."3'1 -~0 tA \. b 2.r i~=tj -~; O ~ iz = 0_ G2ri\+ -iz +l~, l-1i/05 jQ + ~_ ~('L00 ~ -=- '3 ~ 2 i 3 b ~ -+ \1i 1- ; G t ~ -r-9- ~ lv 2.:+-J ~ jJ, CJY) .) --::> -:3> N A ~ /1AGi = L ~ L'l, ~ b t :..i- :2c) G;~:t- j+ 115 ~ ( G i\2 ) .fc;)'= -. LQi)"".:>~\ r-:b-;' ~ ~ ~J ";) \.y i:f>~'F.'2 ~~:,-~-,-: :_-:::_,; -~ :;:T:'-=: -_'L',:) :-::Lp::!~L j }Ft:h=: c 'p.~ ..,..... "";b?~--~ f ~Q~ " :. -... ~.: \ i·h .:~~._~. -~ ·'i--.=-· '--~51_-i-"'i-"'!---~:t~ , ,-..3'00.. _.c-+ ..J . 2-~.lt/' ~.~ .. L .. - - I}. ~i :;>'1l~-_[--:Si ~-I;4- t 1-.1 , : ~r-.----c---"""\ ;J i • ;; . ~ i i i i 1 1 . : i & ~ -. -. ~ .....~- --':-_. J_'I, ~'0.t:. -+ 0+ .t;..------ ..'.:. L -.. -, -." H; .J_ :- j __ l._ +-L-. - i - -< - .0 .. - ~.--: •• 'ç~tj~~~ J~tU .':-:'", .'.:] '.' '- '- j,:~ :~:_ ritrj+j~j ), - jJ:~ . : ! i , , i 0_ .• _. '''-'-. -I' """'-0" ~ ; ~ ! i ! : _; __ .~__ ;._+_ ..~ ...._;_ .. -_ .. 0 ._, _ .! i .. i , . .,._·L=~~~-=:J-=}~.-J n.' ...L.j ; i i t 1 L.. J .. ·· '. =- -.::> 1.- c.o::> 9-t, -;:;: -..L ...5 "') .E,.J.J ." U~.= \:..0. 2­ b~. iL.0.2.':-b- ,,', o". -' _ .... .__ ,_ ., .. _ .v-- _0'::,",--0" ~._. i "f t a "-_.--- - - j -. ~. -- 0.'0 - /KB~_~'L) b ~1 i Ô'T - CA 0'- -t -i< - - .- i 2 0'- i ! o i ~ tr ob =-1/ (12- K -+ he K~) (2- \< - 2- ~'l) dK b.2. o. 0.2 o, 0."" o ·1 . i~:. :i..:_'/ \ 2.. 2- t:> ' ... 1...:\ - ~~ u - . 5 -- .. 'i. _ ." - .. - '_'h' ' '/", .o.- _' •. . - .-.-- . --1- ; •• r • .-~--------_._. ---- - ---.-. ---- L_ . -. --i.;' -i -~ . ..J =. 2-'5 K. .- - 1. ....n·t-- ! 'h -~- -- 1:1 - ~~ ~~ .. 6u i V(\Vl.. .') 1\---- 'TA/ri1n (r=:. 0:i ~) \~il~ Ç.i0- _.Li~.i) 2. lb2D tl( ~ ' ~':1-2 l·' l.4QI/1-~' - 2.~ O""J Ç..r" - ..' --.-;> -- - ~/ ·'··~I3.\ -: z.: ; .i ... ..- l~2Ir~:i 5~ 2· L l~y~ 1~5 J... ; ... _~_ •. h •••• __ •••• '. _ ••• _._ •• _. ._ .. , ~ '__ :2'iQ5, ~-=S- .. , e· .... ; .: ~~L3::.~ .. -.-------- ; , : i .;--. ~ ~ .. ~.L. ~i : . , ":-_. -~-'---'_.'-''''-'---. ~-i=J=U z....ç -::ç - D ,~ NjcC)' -. -- -- ~ .. - .2-.M:t.-=-0 o ;'0 'i -==~\ GiD b~ i' r- L 'i.rj ~ () '2- t--\~-::= Ü ~woJ\ ::io \ L @ :..DO c>'i \- iY\ e::::i(\ e\-- ~\:..:i- (jOr'i\U: eJ\Dc\\ eJ_ - ... ~ . : ! . r .•.•. r- , . .! . -- -;, -......;..-';. , ___ . .__ ._~_.J . :._~ here. \:: e\-\ : rn E..ol\e-j,.. t c\o r\fi) e:::x::.r\c.e..-:::i\--t cr' ,-: cJurdJk( J lcc;J '9 -:::p\oi\-~e..J" c.i'--­ trT\O~O=\\\€ie Q:;,\iI"'\{Y\E.U0\ ~t'../\u~ o' J€:/)U~ \~ve.. ~o,--c"~r_ ~ YJ.e.:Y'iE.J-t ei·\;\ 'i ~'\'::) )c\e. 'Oc1-loi \-. O(ur ~ '1 -=1~ U~ il> 100. 5Qru M0. ~·i-C)-i:~k C:J'(jCJ \ i ( 'PCAdu\o+ .' J. . -. "7""..,.. - -- .. - .--_. , ~-:- .." ?crich:r.\o.~. U~rE::.. 0-----.------- ( ,tn. ' .. _. L .. - .' .- .. .,._ l~~. • ô '? l -:::,+ e.-.r-i .. ~ ~ Ji~T~~:__ ~L:c' ____ ••.••• •• _ •• _. ". __ • _ • __ ". __ ._ •••• _. __ •• _ u • _ _lct...H~,_.k= ..M€/.. ~~--.... -+.e.?~C._~,~\ \e-Ib'>c \o i·rj eAf\e, i ; ~ . U .. ~ _ ~ .. , 1 ~ _!: : : ;' .- ...- ..-.- ------ çe..o L - .-' .- ~--_ ... ..--....-"----.--.------- --- : i ,_: i . ';- -p r- \ :-. rI;' .•.__ -:- _~ _L--~ '-"" -- - T'-' -_.~- ..~- --_:- .~---.-- .- .. ~~\.\e.-\:Je-.lÇÖJ\e. i t .. ! . ~ ._! L.t _~._-=~-, -- ---; ~- :n ' n.. ~ . .~; .. Je~. __ .Ce..O~ 'j Ov.::,f\ \c:.i (L'-0 -:...~'--L rn ry..,~. ... ~ __ .:u ~__ -.:.. .:. _... .:'s Ôel~ .. ~t ~ __ ._ ~'U bO L\:~! .! ,-,,' , ~'. i .-_.' --- .-".. _h' i- h •• :- :';.'~:~":, _,_, __ , __ ,_._ " ••. _._ •• h •• _. __ .~\-·-.~·_·:-·b·t·:.... f'---~'" \.H .. ; -, "'r-~' .. n: ~'.;:' LO -::>-:) ÔY\ ..;_.; .; Lcc.,. e..t'.rviCX"\lr\ ~I'r0 .• r\ , . i ;' U .~. !_.__ ,._ .. ~ __ .. _.. ". .. :. O" _. __ ~ __ .~ n ';--' i D~0,,\Vr ~ ._ .. _._ . -- -i-.---: -L-.j-_J.- -,--- ..- , \- ... \,\ .. .Lt \ d' { U oo--iEVV"c..~--:.c..·L.· e, '--' e· -u.C;r?C .-0 .:WL:'le.'--,; .__ p ... "=-: •. ir. U· U U.' ! -r-~- '; --_ : :n ....• '-< ne ' ~1'\O~\~ .- _~9i.~. : ..hG.\.~d~r. .. "·2.---.~e~An ....:..ld·~geiif\.. -' .....:. ..-j--- .....~__ o _;' _; ._.,~ ._ •• _:._ - : •• _~ _._. - •• ; •• _~ •• ::~~_~'~~ ,.-". .. - T ". _n' , i . •• • ,.-.(-- •••• __ o :. :J.~: ..f.-.q~:f~l·'L\. ::~r . ~~~ rtt;~~;,-,.i ._ ! . , \\ ' i , .­ i f'"D="';i'v=\ol.\ ..i n ~D =b \',,",-~.;,4,i.L t\ LO :;:i L::t\':'>~ n=:-. 5.- '':)".:=- 2_ .de-rece.d.e.,.' '..~~Pi;L u-=*-=-\ ;~u-_d~i~1_ u~_~~~e:;~~~;~~~~ ~~:-~\::I.-~~'+:~'" .)\~~;;'L,--~'6~,~~&;-b;;',- j_;_" _ - __ • •• ••• _0 _ ••• ••••• _ .u._ V __ u ".:_ ._._~ .. _0 ••• _ ·n ~_ •. ...:._ ... ••. __ • __ ._. ." n __ • _'Oh ". •• __ • • _._. __ ••~. _ ,i\\~ G~&-r---- ---J~ Luv.J ek.. n ~o.~~~~;:o~~ \c.r.11) 60 re.... '6i-\-'I\O d,~ ) ----------~~ ..---.- ~ ~'t/~?f2 ~ .n_._. .u_" .. _ t' , k;u' +-:-;" 0. lo~G\ Edt.r,=,e1c.-::. n-= 1- (/'0\- c\ L J.v\ _-::"'Y)O~=" ::5<:-',\IJ') ,e.'- \:...v'-vd-te ..... : 0.\ ri[ C'j' '"'"\.. ii=- ~- \- :s =·0 ~ ',1,-'0 ~=4·. L - •__ 1 ..:--. ct) - ',0' ; ", I. ,. n.- !_. - ,- .. _."-- .:r! I,\~:\ "\ Ve.. .6)) .() g,-\:-~ ~O \\1 \ .:::. .. c:l€.F.-~ .. ·1 ;i / '" _ .- , '<..... r"Y\ ' ... _._. . <--- _ .. .. .__ ._._ .. ~ __ .__ -----_0--. _. _ .. _._------_ .._-------_._-_._~_.------------_._-_ .._~_.-. -- 'L\ i+ ~ \"'"5 O Urri .... _u- ..... H"~ ~-- H~ =- -::> O ;J '.-'.-- .-... _~ ~ \J A·:::;- rsJ.::)ib '+ f0 ~ ; "0··---- • _ . - u. o, . ! :'. ' Oh • , , n.hH. ;- • .,..- •• Gbu\ 50~ ~ ~ G(y 6 -<60 ..\..~ .... _;. _.'H G(j= _.2QO~. =-'--F>b,~~._--/I.)_._ . ......~ 6 : .:.. __ , _' .; _; .. C .u . ' .. i : , ; • ". -- .•. _- -'-_0 oo -i- r- o , •• ; ....... 'u .. -. f .~"! .ji e.. ~:p i II i , ~i O. ~ <:.. cr II --,O;"T "'''i ....--- ..J:., ... _,.~- -: i ·C)i_. L...J .- .... ';-: J~-;. ·t·--L·-f--: --i-O' i ._ .. '1 ~ .. - : - 'J ~\ •••....•... "i" "'1\ .. " i i __ o .~ ~ ~ ,; , ; ._~.L ..·..-i-'- i, .•.•..•. _~ . .1 ·" ....~ t5 i , .. -'. () i.... i ...... . <: , i L_ --o ~ 1....- . ',. .' ..... , .... , L ." .. ~i 1> " ..... ' .. C 1...L, "", ..1 "" I', '...'.--- ----j : i '3 l _ .... ,1- '_'~!.."j ; .- i. ;... :- .. -.: .j' - C i ' .. '. i - ... i () .. " ..,... - .. r- ' i':" 'i-- . 'i ~ .... i ' ~._ t-- -- :p i .....• '-1''' .!-.. , i •. i ... : , L .. - .... ! .... ~ '( i ••• 1. _ ••••• : 3: i -:'0 ' o·, L ". iT ••' ~~ .. ~" 1·-- :._ ...l~j ••• "'> I", . J - _ .-. , i : i. '.. : - .. "--'. i i " • ii· ~ii" i? ii·-· "-~ô'I. i i : ;". 3. t. L... I :, ;1··· :J.~~.: , '-- i • i ' " i -+-- 7-"- 'I -r ,. i ' . •. '. i , , •••••• ,~ .•.. i .~ '.. '.t~f-i-'·L~ .. !': ii .... , .. '+'" ;,i i , ' .'i :';:. ;I~"h .=: ' :. ~j , ~ .• 1._ i-r'''iI-'''[j , ... i ~, :pc.~. ~\O--. , .' L.... !).. r." . , Oo!·_·; __ ·~_·i iLLi ..., ..,.. . i 'i;.. .__ " , ••..•. i '--.-- --'---i. : .. :' .. _ .... --1 './ i ~, i _ ' ... : i L c> -- i'"'' ,.n : .. I ...L.__ .. -. ',;, i .. ;- . i , i o :.. •• _. ., .. ; '; L__ ._._ . .J....~._(j"i i' '..... ·~·-"i-i , 'i i, 3-- r"o-I .. -' . , L i.... j .... -- ': ; _.- --~- i... I"' .... ""'i i : r- ...L..t'.+. ... ., la "" ... : i -i-\. L : .. _J _ -'- ... !,,,,,,.1 ,'l l__ i- __ .-; i ' ; i """ .... _-~--,; C ~ LT"" _.1 ... '-3"'-' .-., . i i ;:i_o. --i.r-+-i- i ......• i i i.._~_ : •• 1 •••••. ~. -- ••••• -, i C 1")_ '- . 'i +- i '"-.-i- .i :---; l' : __ . ~_. ".;) i ' .. i. -! -.:-- ··--~i -i ti. L__ .:'\' ... L.. j .... 1 ' .• __ , -..J : i.~ ... L__ .,. ... _, , i .... c .. : --c-r·i-- i ; i .L.'-+~-'''-1 ". i I. c:.. ..... ,_,_.,"" ., i i".~ ... ~ .; ._~ ·i"@, i '. !''''-!-~-+'_.':i i ' , , , . , . ~ .. r- .: ' •. '.: - ; ·(".,..,.1 Jt ~._. !"-r-·~..... ~ . 'i, - , _.~. i i --- 1..__ . ·-'1-"- --'j ... ·1.__ cl ~l_.._. . i i . -na. r- i ! .• '!iP.:'" .~ 1\ i iv () ! ~ ... ~:. i=- ~ ii c}) .o t ·.\f 0'\11 ; i i it() (\J~ :JJ 1 }.o \) -i-­ C l> + c (? ~ f'I\ n c..r LI O C D -+ c.. f> II }.? O -I""T ···_··· .. --·-r·1-·.. r·-[.. ·T~T r\;\ ~ \ i ·-···-··1-' ~'~··I-n'r-f·1-·*-~fi,·i~~r~1~·.T:~~.·.·I·' '.~~i _1, .. _1 .. '0..-,-, .....i-·· i,~ i- i :--:::. ~ li, . ., i- ~. i i i . i/ -'I~ -. --- - ". -,. C _···~ii __I. r·i !.-..-.i- ~. L -i- _i .1 '. ; "t-.••... , i !. r i (): l ,- \ •..... '.- ..• 11 ... :P. i ·.. ·.Jf-- ... 1 ..•• ·1'· .. · L - 1..- ••.• - ro.. I·_ ....I··· .3 - i ,. i. "1" , i \ i i i i 1--- ., ... "j ..... , ... , >- ... ~.. i' f' i· i i i !.. ;.. 1- "I" o" ···1:' r:;- .... J! o.i··· .. ··i· 1 .. 'I •.• I_il') tl j ., . i i . i :' i Y' , -- ., r ", ' ·11 .-- J .. ! i L '1-' j. ". !--" i.. fo".i.. L_-, --_. L i.. .. ' , ; ., i 'i, 'r i 'O . 'O ···1 '1 J'!' "'j"I-'('''; i·.. ·1··i..'l'''·f3· <50"; , --- -Lo ...1 . ' 1---. 1. .. ' .. !n .1 .• " •• i i .. i ; i i i i . i i ..... -.". -~ ... w.,. -· .. 1 ~ .! .:.- 'i" I· '" . :" .. Ii~i .. -·r.. ·tro.i .. ·~--i .. - 1 , ' ,!" 10" i i 1:: i ... i . i ~ i i : .... ·1 .. 1 •• ! - , I':J>! 1 i I"'" ' i ! . i r::i i. i i i ; ~ \,.... .4 i i ,i: q, i ! : : f"-/? .. "b·t· t j ..-- ... ! . ieP i'''' I.. i-, .t "i [ .. -.. ·1 !.! : ~ o ~L .,-.~ ..... "-'~"'-' --.1.. -1"-"11 .,.-.-/.-. f "-'/--'i-' ·1 .. ····· -i'-'" .' '-. , + .... .J to., ....I. 1 .. ·oJ.... I .. 1 .• - "1"'" .I. J. i -I \:i I i i ,. r ' ·1 i·· i~ i i i , : i i ' : . 1 ro., -- ,. ,.1 , I.:.,. "I: .. O .. Vi i i 'I' ,.,. . ~ i i i ,I" • - .Q..i 3'.:.--.-;--.!. i:. 1-. i·· ·L-, .....1 .... 1 .. / ··3-i .'. ". I-J \ '..-i ' ! i i! : i . i P-J\ ' i .(?: ~ I" . , " o, i o,. ~-'! o 1''' .. i'" i . i'·': ! :-- l' i' r ,"'! +.. (j .:. J\: ' ,( \ :.~ on i .; I' .../.... , . i·· ·1- ;. +. ~ .-..;J~- ..i.... i...., i-·~-, ... \ ; 01 j 1 J: Gi C' ! 1" i i . i ~' C. : O }ci ; ii .. ,"I 1'\ ."'·"r· ";P :- , ,-.- 11·· .."I ·1'.. """r' .-;- . ~ c. v , ~L i i !;P i i .' " '-;-, • P I" r.,. '. --, .. --··11.. 1 --'i .. I-- ••. ~ •• ,i .... 0·1 1 •••.•1.. 1 •.•• ' •• i:' . 1\ ui l. c: ,- i i ! i i , i : i: i i ' i ! ' .- \ -·l\.- .. \ J- ..i._. ~ ·1' .. ·' I i. o" --f-· ' : . CJ I· i ir· -- !-- ! i i'.:,'" . -·-3·...1- ,;01- . i_-t~t.. ·-iK:> f- .. L..; L _L. .! .·t"l·· . ~-- .. ~ - ' : JJ Li ' i i i , i'' , ~ I' i -, ·1· oor .. _.l. __ '/._ ---i -- çA"i-" ~ r"... :-1....-,---: -----. -:'--'j-" L"_. , LI -'-i' ··l-! .... ,-~-i~!l))l·_ .. [).. (-·i . c:. -·-b.. t···..';.... · --S:.(- (: .. O .-.+ '·1'" ';'''-~'-r-''j-- '--. i, " )/ .~._- ;- "-. : .•.. i .•. -;",.--- .. ..-- .••-. - •. -:.-- •...;.--- 'H .0'0' :) •• .. :,_.1\ ,,_ .._.i __.Q,,'__ : _ ' " ~,1--·d,! ---i.' ..L..~,,:- " i· L!::::-.t!-~j-i · .• ·.·'l ;)1: '~ j:. :! :)' 1·1-···'" __ 0 __ ••••••• -. , •• - •• -, •• -----'. i . i i i i 1"". :' .( =·\~"~L"~~~-_:::~_:~.: .. :,, __ ~...': :":<"_~· i'! ®:: "':···1 r-'~(-'" "Hi~. -r-'~! '. i i . i (j ...• ·1·· -.101\--1 · i·.. · --. .,.. i 1\1' · ! ,";"'-, ! i : ~ .. ; i ·""F'''' .. i , - ~ C._ ••. - ..•-.ni ! .. ~-"r ·:·:-·"i~':'_: .....; .. ~ .. _i • '\ •... - ••..• - ••. j..••• , .• ,.-...;:t ~. i , i Li! v·.. i: LV. ') !, i i i ~"."_IR_' __ ~~~_'J..•. :,,_.' •• 3 - .. -..-... 1- ... _ ..rJ'-r i t , .. () · '. , : i i '?'" ii i i _:,.-1-- .. 1 '-o i i __ '!.1..M_ .••.. - ..• --. 'f--- ." '; "1"'''- i i i i i • J :-::,. -! ; i i 'i ! f-- !. ..~ .,-~ \13-"': 'j'-I-'-+-"'i'''-'''j-'i Gl '\ ·1 i .. r-"r -'1>'" . . , .i •.....1.- --~'-'-' .. -- .. - ',- ~ .. : .. - .. •.. 1 i • i i i i j. i:, \Y .. i- 1••• - 1(, "!i ... . : j' : "'1--' I. i .. ; ..••... ' - i." ..i·· :. I' ~ . ·1· .. t '''i;p - '0 :'--""'1- i . " i . : : "i i ; • I. i. ·,1·-· j- .. ii '''r' "," (-ii .. '_ i i . 1: , 0\'" ! -f .••• b' i , : I" L::. i - i ~.-:-. L!I -3 i" Jr'-- i.. _~ ·1 ... ' ..... 1 : G' i· -!. ," "o"'" ; - , vi i 'c' . , ·1· . ' .•. -.- •......,i i . i •••. ;"":': " ::-" i i · :. i ,I... ·1 •• • •. •• i. ii .... , ; - , ?-i · . L " 'j' iL. d ... ,--.... - -'..:-!. ,.-.l9.c'J;"-i"-·"I·· " P ••••• · ; L' ; , ; lll)' i i ~, "vi i : : : , -o i.•• I' i , ... '. i . i· i i i , i (1) . cb_ . O: r" .'/-: .- .. ·1..·..•. : .. "f'" - i -o (";,. i "-. r-~~_ .. , . r ."..::.; i II : '. : : ! ! . i ii"'\. ~, i __ ~ ' i ; r--- i .. ~.,. ,.- i 1 i i , • i . :.•- ..·11--1--.-- ' 1- : :" !... I"-'i' ": j' , i i , . i ,rt\ _ .. 1...._ L -.. j ... ---0'1...-1---1-"-,1-",,, --I ........ "', -I.....>' . i , i i i • i.U: ~: : i -1- 1 ..·-1 "'tp-foo , c';", '1"'-',' ·-'-·""1:-: i ; l-. -;- .-..1 _ ....-,~~ "i-·""!--·r<··,,,i .r-' t. t . '., L i ... ~_. __... , , .S 'L-'J~-'I---·r,-,1·--i ....[--, .. i i ... ;"' c: i: i '__ ••.• _ .• _ " __ J ' ..-: .. _:,_. __ L·_··i.· ..·_·L, ---I-'-'i r t · '" '.... "I· . i i i i , · . , fo •. i LlL i -.--'-- ..... - ... -,... ... i ....I·· ....L-_ .. n-:-·-,--r-·1 '--T (~f·i "i i ' : ••.. - i !, ! ,~~ r ; : ,... ~ '- i -: -, j .. ;-- r-'T --Rii.~·J-:-i, _.~ lt '. i .... - ..,..-+ -." --I i 1 i .' _:.. ::; i-Hi-iiLi _1:1 3 .-.. J .•.• /---.--- - -1·· ,..·.. _, t- J '''-'lli i \ i f / 1 ! ~ ; :;r: ._L.L ,_. L._L ... L 1..... . - .. :> .. t- .' ~i \. .,.i:> , v' ·1 \o )' G\ ~ 1 ~ d3 C :JJ f- . ~ c.. ~ 3 \;..- ~ 0 \L . 3 O " ::','''''''''''' 1\ ~L Ç2 ) O +-- --- .. r 3 (\ t f~ f > Q 1: . K ~ :p + - p' 9-. O ~\ 1\ j ~ c.. O Ji t -+- i ., ~ ~ Q Li J-? i O O - ~ - '" - 3 . r , .0- . ~ i r--- f O - j -i-'r .;.--T.-r-rl .... ·J.. --:-j-'-Tl--" r"·1"·--'-- .. 1..-1·.. ·.. -·; .. - ; " -i-'-i' l.. --i- -i·-·----- -t-.. ·-----.. -· ·I..-~-·---;·- .. +·.. ;· ;. ~. -+i· i-~--t-i.-i--i I·F----li·I-'.·c~ .. ! : ~. t--i'" "~'-j'-'J-+-' .. ~--t--~- .-. "'~'-"j -l'-'" '!'--'2:' : ... -< ~. :.eZ' fP""j' i···t ....·-·-l···--;\Y\!· ..'.. j·- .. ~.- ..- - .. "!-"'-"I"-->'-';' 1 .. ·· . i) I-i.. ·j"'-r' i--i-·-J··-.r·-I--~t~-~- -. -·-1-· ..;.. "·--T--J.. .. 1··· ~ - : o i:i"" i- "!"--·1--i-,,·+-~· -i· . ,- .~ i' -.··-r ! "'_'j_'II' : .. : . .i,-r i·-t·-lr··-··rJ).. ···I·- .. -~ ..Trt·--j-+ .. ·-i.. _J.._.l-._.P-.: -" : :..J '-~-'1 ·1 · ..·I·_--l·:l·_ ..·.. _·I ..-·r-·'-~·l- -.--l-·-I- .. J·_·t--+ ..; . ilii" .!_-.L_ff_·;i.-- --ll-l-L··--· - - '--j" ..-L·.. ,--·i- t-·.. ;· -.: . -~-r·i··-·J_·· 0'1+-~"l':-' --!"--r-l- ,_ .. 1•••••••••• C L.. J .. :-._L_1 .. : L._ .-.-1-'-'- -~- ..... - - -.. ·-·'- ..1-1.-..... ,--.; '- . ~ J ~ . i i i i " i . , .... -. 1... i __ L.. __ i· -l i' .. · .. :: - ~._ .. -··L.. ·;··: . + I ' ,. i?" . , . i' - f-i- ;i> .. ' i . -·1· i - .. !..·J-t· -: ? I· i-.. ·.. -- -: ..J~_.-f.--.!.- il-. : .. : '.;. . _ ,.- .. _ _L _. .l ,._~vL_ - ..- -._ J:_-i1-_ .. L__ C.I , • i i i . ,-. i i '~ •• '- i i LU C ....... - .. ~ ... +_J~ .... -.,'lr{Q... -- -- 0'-1·-- -~-J"-Oh~'_-()' ~...;. ~. )O, ~-1'-'.i..-.L~CI·"--! .. _J... "1"- - ....c-.. L -.. J1 ....·H-- ~ .. !-. ~. ;.j: .. : ç" . c' 'I i iJ L i •••••• i . J ~ - i ii ll' . --i---i·i o' ·-l-· .1-" ,--re ~.:.; ._1 .. , ·tl·i. '("j"'"''{l-T-!''' ~ .. I 'iQ; ;f i .. -..~ "'-'Ii' !~! LO: o Li·i\; 1- ; - toi-:-r- i-- i-r-! -1'-1- c f-'-Ie : . r 1\ . C·i..! 4' I.. _ .... i--i· .! .. Y'\.I .. '1-'''' -·1···: rO i - Q..v. -= O GU-0ü ~ 2i\ ":.1..:, L-=C-' ~ - UQ..t2:, ,--\'3=-0 ( bU = 'Ll.- 4­ G'j_~0 ------ C ~U6 = Qi U~ =- c}-u ---_u-----7 +-h.. -+- LO =0 U-A- __ \~ -=0 i. +-\ -.\- = ~ \O ;.J ----7 .--------- UA- =.\.:+ __ 0.__ - ---:~-_.:::--~::-?:. WF+L -~~0m ,-- o , -!r,~ -p -. -_.- --:.- 7J- • : i . n_o ••.• ••_,. • . ••__ " ,.... • ••__ o OJ _~n_ ~'-,~_ .:- ~i~ _j~~~--=- :--_=:_-~~-~_=:_~:-~:_·t::.;-- ..:-~~~:~:~~----.~~~ ol 1. ; O~iJ~-~~-i-~i~-·[-~~- :: .. -~---~:~~::~-~:: ....~-.!._--~: .. ~-u_ . _"1-' ;--··~.f --.-.~----:-,-- . .:;::..'i:...~ •. .:...~tt. •... -- 2., ,ro \",,,,,<::.6._ dCi'\. - ------ --------- ---- -- --_._- ._- -- -------- --- [~ ""J~ \ .•... ~ (-) n U LG,;~~\O\.~. ..-.- ..'--.-- K'JI q ....• - ,- .•. ------ ... --- •.. p--- .. ---.-- ..... --.-.-.-.-- . .. ;.. ... l__ ..:. __ ..__ ,._ .. --...- ..-.---- .....­ .. - .-- i' --i- .'0' ,- •• 0-" i . i ~---.-- i···· • o ..•..----.-.- ...-.. : i !- (~: _=-~~ !~--~-f~--,:~~_:-_'~=:[--l-=:-~_L~~:~:-_::. :- •• -:~~+:>-:'~-~!.-!:r,~)~t-!:, - =~~r~.·.~~~t .:.-=~-=-~ __ .~__ ~._==-t __ .l~-; -=t~i~:T~:·=_~~~~~· --~o~ __ ~.·=.~~~_-~~~ __ -~~o~J-~~._T_·1~-.:t_i __ ~_"L~:-.; , ... , .- ~--_._--_.~--_.--_. __ .- --- _._-------_._---_._-~-~ i .• ': !__ Oj ' .•. ~ ~ j' '- .(w .•_." •. -- •.•• -,. ~ . ~" i 7 i i i ~ .. ' . ' .. ,_ ,,,...0 .. ' . ; 1":' i "f. i , i-':' . .;, , .... i .~. 1. i i ri vi " X' _. ~ ... ,,'.' ,K i '- i C,:···· .... --·· .. r--" Irr F ," i I.,· .. )..i .. --', '-J".' .,~ . .. "\, . _ +:<. J. .... ~. i (. i 'f ~- i : . ' CL: ';"- -. l.'-, .-."(t-" '''rf ri! •.• '_ •. _~_ ••......•. ! ~' ) 1 i .- t' : '. -:- .. -",. - i ---,-.--'.','-"';~ : ..• " . ~ ' • j - ...... __ ",""" ."''''_''' ''n _i" i , '~L L i \i ':•.'''''1 ••• ~ .' • , • r f (' " ~ .. i·· .. ·-1 _."..-:- .... : .~ .. _-[: .", .' :_."..... _.: ._15 i ,..,..' ~ ,'; .. • 'I ~ '0-' •••.• _ •• ,. ". "I J -""" : _"i .. :; •. i d'''-:'i''- .- ..... j." ; , ""1 ••• :".-.~-: ••••• " •••• ~ ••• __ • __ :-,",_1' i i - ,~(. ;' i 't 'i· .".r"l" .. L : .... \../.. __ . :' i ;) i ," l.r', c: - , ,,' .» . -J-"i'''- '-r-'''' .•.,-".' . · . ~ . o: ' : f -. : '1': ~.: r··;"~···i (P '!'" (;); ... ' ••.... i () i i i •• ; " .. " .•. i .. i' ! 1 i · i ..,,, ~.: . ,,\.:i. O _' : ! LL ! . __ ~' ;1 tl' ., .·',i•••. ;t:: i .. " ,_ ... " AL. :.', 1'1. i ~; i ,,: " . \V .. h~ •• ;._. ···1· Ol ·>--- .. 1 ,)_, iL- i .; 'I ... , ., , :r.: 1 ,_: : " , O i : " ...-,. '-·1 _i ~.: (o i i i . t \J . n···· ·· 0\' "" Q.··;;-I: i . '}I . '.' , , ,', ~ .,.,. (!,... ci ··i- ..o" .~. - U i · _ i ' - . 1; ~ . , "- .. L ( " .F< J . "'Fl' . r;' .. ".'''';-'':--'., .i ';---",5" ," ~ .• ' 1\ . , ' . i • A'\ -i. tT" .•..• ~ ·1 .• i \' ~~ .. q' .- .. ~;--~ "L ~;.~, .. l7'j i .•• : : LI i fT" ~ ;;". ! • i ••~" i i r i ~'-:'-"''''''1''- .. -- ;::i Q.. .. ' .); ~ j .. i' ."," -, "'! - ,--- 1._- 1--.••••.• ·4-- . 'i ~ ,,'Il i . "-~ -~. -.~-- ""- ....- J- -... _-(... ~_~I_J_, · .r j b i: ~ : Cl: -:-! ' .' i - • --it, . ._.... ' ,",__J_._;> .._. __ .' i • \' i ... n:·' fr r-r;'I--::"1 .......... : , : ,'! . U .:Q...-- .. ,,.--;.----: ... --; -. - .. - '-:-'--(1'" .... , ", i':':'> L 3 \} -' Q,..' L , , ~ Q ',,". 1\ '"' ~ 3 t 0 ~y- rV 1) U 11 i'\~ ( d""'i\~rc;.\~ ... ic~u"\'_ • _. ,_ ._ •• h !.....2.--'= 0"(.) re .. (I.f'\O're,J: i~· b-"- ~<.:::::: ';f . r....) .. 6 '" e.?fl eo), -~ .tA I(J'Q ~ i~d-:' 0\ CL\..) 2J.....,Adc:.."" • ç n.L.::_~_~_~.~=i~~i-;~i·~j2~)~ ·.~_:-VG~e._~_.-J~~.::,: ;;~~~fi.91-~ _;_-L-.+-i_- :-'i-:-":--T-"7--.-~-.---:---- ..-.i--. ....: ... ----: -.---:--+ , . LI cr::::\ i .' . ' • . .'.. -::>IU/" ..-- r- .~.•..... ' ~ - ·' __ n' _ •••• •. __ '_ o • - L-V.;- ·--·e::\fCA\1 rido.: = cd:,ef;_~ ..-------- --- • : r ---.------- ...- . .C~~\"~\.(~~.~~~C--~~vVeMV'~ f\'~' p=.r-~A\6\ . . ;_. _ 0_.... _~_.__ ~ _ ... .....: __..:. .... ... -.- ..- ..- _o .. __ cL'-':)L 0.=-- .. -:b'=-\~\ir; ..__. _ .. ,.•.. :. _ .. _. :.• __ ;~ .... __ c..__ .., ... f .:S( ~ 1c...--:o:.(j"'Vr'I 1oLJ. -;:;) -::i+ e.r-v--i. \ -Er b:' {" :::'"cG42 ....•• ' ~.-=_---::i:·Ü'2:i~1 dQ--"-5"\~;1 bc;;'{( --::,.'...,4vrt_ . 1 o fb,' 9- \cc- \:::i\C>0\c-~ -+,-I\u\("n.~V. ot do 'G' re.=- Ly' 'jl:irvl\ ~~ 'e.==-, ""k~l\\ ue LCL\:'\O~c.rdc:.B . Lt-~ve\Je.,....: p'-l\if\i...'\ J-- .. -- .. - .... ,..y.-- _ ... - .. - _.. . -:? tY) i Ei? + Li q,'k; - 1.2 i -+ t3... 2 ~ b _L~~~ ÇA8 + SL G - f:Ac... = O <:6 •.-2L.. b 4.", 3~L! \ i:, i=J'>.6 - '3!l ç~,- -=- U fb,21. b "O,5u \.~ l....~ çt>.e -+ il=i :-:i,2b ~ .;.o13l..~ ç 1'-6 = 5 1,62 b "j/"---­ F;IC.= GS 1~~B ~"" G~} +(\.i~~-2.rl~ct -') iDA' -:;':) iDO/'\. "/ /) " '\.) \ -;-? .il '~""/' --"i :::-;i 11 52 Q60 J -:.2..' O,it..: -, U ~ -+ U l::i c,.: --':- Li G i - Li 1\.)' J- t-! c:ô'- 2'2:~ \. ::-iJt, -. , . -' --- ~- .- .., .. ~ , .-i ..-. ! i , " .. r" . -- ~--; -_ .~- -+- -~ --T- --"I" L o : " .. __ :.. ..J. _ jr() : ,/_~!,: ~,--~_ .. :~.!- - ,- -. ';' .. ,- . i- i :. ~_.C .. ,,-; ! -,--- .' . 0- . ,.. ----=--i---L .. - --... ".. ! ' • ; ~"'j _.~'" .... ! ' . , ..d~..€:r-i LL\e. ..+="",lrifVlo'=-~od.t r. i . .~-~-- , . I'Q.-:5i1\ ~O .) 1!2 • c"Q:) ao."':)ir'\2.0) ~ '<.vr~,=,-E.\ (Y"\o\-::)a\dc. morre---) ok:>",,...,... '-J U.::ir". 0(. LJ' 1: 'ele... t.v0 e~· 01....1 .•.• "-<_ /' .. \d'id~ -\e,?~\~ ;,..,;[1'4.:" y, \ i ./'- \ '(0 'G···,,····" ..... __ .JL. -\ ." r' J ~ J .... ..---c--] .. c:_ _ .. .---_0·-.--- , ..... A-:-7 ~ '--::> ,A. -;; -1...000 \ LA';;:Lü (_Ois\I1:-J/ "+ -::i O' f'l -")) ~_"iit •..~-t .. :t:t'j-,) _:::-+ ..JT .. ~ Ii-","'. J'+'" .... \ i . ~ \ -O, b~ J .- i '2l-uLi 1::; ... ' __ .!. __ ._._._:: .• __.- . __ .., h ••• n._ -_ .. ----- "._-~. -_ .• _~ ••• __ •. _ ..•.•. _~-._.":""_-- • .:._-_._ .._- -.~ .. I.·Ia'-',O0\.::-:0. '3.\ ~ ?-=-~OI?r{A 0)-t O, :>"'?:.L. i:::>_) :::- O? -i-0-b'-+O;e ~ .... -- Jt\ --.x .=:- ~ f-b'i O t\J U· ?7 Cr I\':t-= IIQ<23 t0. /7 'L- Il li i \ i II I.. i i i i i i i i i \ 1, \ lom. \0 r-- /~O Tt + li ç:~ -=-0 G).. Av...7"';-A{)/+ A"'t=~-4s-o=f3>_t2o:) :-~~ =u At<-(l!' i ' \ / '\ - _.--'" \:.../ :: 1 J~ b (of..! ---~' -'--0--- :-'7D q L __ ~"-\) --~ ----- ~ O ;;;;;- G.\0 -T t .2, b - ~ O - b - 2-_\-\6 - ~ - U6 :i- 1/ ----::7 \ 2. Me:i =-0 )"\-- O.: \2.b -+~_\-\Q, -q-\j~ --- ____ ~ m" _ !20lU ---6-- Vf!:::, = -2>,S- r0 .---Z \-1 <3, = - i) "") iL) .---; (./ _-"-'5 ~ ..r.-----.. ~-\--\~- "O -+ H li,- - QO =\) 2- ---~ ~ \ - 2~) - ~ O -t Hp.::= O H\\-.=50 ~-- -- _ -";:"'/ ( -J '2rn i t ; .t i , ' .. L, ;','," C' , , '.'''' ' " .. ,,' .......•. . , , :., ..: ..·';'·1·; ;...1--;--rTC.-H . , ", ' " , .. i : , , , i J~-i'--~i -i-, i ! i j :, ... ;' .' , '.:. :..• ' "C'" ,'J _:__1 i--"~' +'T-ü-i i. I, i i-ri ' '-.!..~-~ ...:. " , i i' .......•. ..;---;--.: .. 'i', i: :_J__._._-:-_ ;-----', i i i i '''', , , . ,. ', , " , , i , . i : i i i .:---1- :-.,., ", . i ~ i 1__ ·J__ I __ ~_1_" I' : i i i ~+t+i i , , ~--'-'-'-i-' i :! :, '-:.- -:-----;- j H i i ~ __ :. i i ! _._~: I -L': i i i ' I... L.L.~., .. ! , " .. ' i', i i i i i __ ~ __ i_;_: f i t i .--- -i: ' .• :. '_-; , i 'i,~. --~"'j-i-i i . L !·---l:--;- , ! ! i ! -1_ ~-'----+--i,: ,~ , !. i .. L,.~.__, i ; i , '..1-,-_,-~ ' i' "+--;""'T" .. !, .--,. L•. '," •• , , .! ,.-t---l __ i i i i i -t--1-----r--i- i i l. ..l._;. --'--- ',"- ";'---: : ' i-L ,. ;.-i""'; i i ri, ,_ "-;- ,-, 1 ; , ' .. 'u,._. 'I i: i i i i ~t--t-~:-T : i 1 i f-.~~+-- , (" i ': i' ': , , i i i i , '-'--IT' i I, "I, ... i H j, i. , i i 'i .. ~ i ~'" i 'I" "'" ' ---r-ti11W" 'I,~ 111'1 Ui'" ' ., '. , , ' " . i" i LC_---t-. , i '_ "_,'_-, i i i! 1 ': : L.l.. __ I. ~--i--! : i i i i i !! 1-; i i ! , i , i, '-----'- -----, ' i . i ' , i 1 ....---i '..J , i I, , I' i i i j _'_.r_._._ -. , ; . ! 'i '-"--C'-+-'- i i i ! i _. , " ' i i i_~,-- --'--'. ",:.1_ '-,--ri : ! i '_1.. ~ i ! ' i ! i , ---j, i i. , ..L,. _, 1 , , , ~~ , " , tjji- i i , " '-~--!- .... _"" i i i .. 1.--+-.-,--1- i i ' i i ,----'---i--"T"'1. P= i· -L..-1- o , , • '. "-'C- j .. ~-----L- ' 1---.. i i i • ~-j-"-T-; '!1 i - 'i ! !.- .:-- --_..!.. ~ ~-;. :- -L-'-- i i 1_ i__~ _ _.j, +Hi 'i i i '--~----1. i j i ' . ,--~ . I,, _. i . i , I ", .. ""', .. , ~ ~---i-, , . , , , -+---1-, i i i -- -,. -~ --, i i i ; I ... .J.. '--i i i . , . '.i.. __I ,_ i i , • i " .. _.! ;, i I, ~ i . 1 i '! ,.-----, i . '., ••.• ·-.1·---;' 'i i 'i , ---- ~. i i _ i, ._!"'~ _ • I. ! ' ". i ' , 'i , __ o __ , __o '.' , " '" , J'--:" I' '" ...1... , ....•.. -. , : , , I.....J j -,~ tl ---L i i ' : i i -,---:---; .. ':: i :_~ 1-" , , '. i i J ,.--11-~,-+-;-~! -ii' i ii ' :_i.---'-i"r'-;-l " i i 1 ... -1__:-+__ , -1-1 i i TL -1.-";1-, • i 'I i i i __'_"~" ' , , , , , ". 1[_I+t+i i i-OT-lt i i i_ ..i---:_-~~I_+.-i-- i--Tl i _L,.L. ... ;,_i_1j 'im~1 i i _ .!_._~ 'i , .--,.- +.'-1, ., ~--i ...·~--·~~i·- i i i 1 , -L .; .. - , : ' ; i '- . --'-, i ; i , i. . --.- i ~ . i ,~ - .• ! ; 'i ',i i -l----: ...-n -L' i: '-·,···i-·i-·-·, '" '. :__ .i .~ 'TI', '', ~:.. -'_, i; ~---J+~'i ---, : : i '--.: " :: . i '---:-C--'~:-J---ri' , i ~-n: ' , i ' , , i , ---.---- " '--.--'-1,... 'i i I. i L_\ __,. ·~-t-;_-_-j .. ~.=-.ii__+-,--;--·---r--: :=~:U----.i--+ ;_.! -1--'1 i -L-J I i "1, i " __ o .-. '. LL !, '1'--'-- i I· _ i ... 'r-T-j---, +'1 'i , .-i---.----, ;; i, " i -.J.T-riii, 'iL i -' i i , 'I, i! i. , i i: ,