Stratigrafik Stratigrafik Kontaklar - 3 Bir Uyumsuzluk Bir Uyumsuzluk ? Tortul kayaçlar arasındaki uyumsuzluk: ? Montana’da, Jura yaşlı kayaçlar Mississippian yaşlı kayaçlar üzerine uyumsuz olarak oturur. ? Bu iki farklı yaşa sahip kayaçlar bir uyumsuzluk yüzeyi ile ayrılırAçısal Uyumsuzluk Açısal Uyumsuzluk - - Örnekler Örnekler? Uyumsuzluklar yaygındır. ? Bir bölgedeki jeolojik zaman kaybı bir başka bölgedeki kayaçlar tarafından yansıtılabilir. Korelasyon Korelasyon? Dokanaklar yanal olarak; ? kamalaşan, ? girik veya ? yanal derecelenmeli tipte olabilirler. Uyumlu Kontaklar Uyumlu Kontaklar? Bir birimin yanal olarak diğer bir birim içerisinde giderek incelip kaybolmasıyla gelişen yanal ilişki kamalanma olarak adlandırılır. Kamalaşan Kamalaşan? Bir litolojik birimin yanal olarak birbirinden bağımsız çok sayıda ince birimlere bölünerek başka bir birime geçtiği dokanak şekli girik dokanak olarak adlandırılır. Girik Girik? Ayrıca düşey progresif derecelenmeye benzer şekilde, bir stratigrafik birim yanal olarak diğer bir birime dereceli bir şekilde geçiş gösterebilir. ? Bu şekildeki dokanağa yanal derecelenmiş dokanak denir. Yanal derecelenmeli Yanal derecelenmeliTortul birimlerin yanal ilişkileri: A. Kamalanma, B. Girik, C. Yanal derecelenme. A B C Uyumlu Kontaklar Uyumlu Kontaklar