Projelendirme Sülfit Yataklar Projesi MERVE ÇAKMAK 08811204 Uyarı: Modelin belirlenmesine yardımcı olur. Cevherin metresini belirtmeye, oluşacak cevherin hangi miktarlarda ve seviyelerde olduğunun belirtilmesine yardımcı ii. Prekambriyen Kalkanları’nın dünyadaki özellikleri iii. Kanada’daki Prekambriyen kalkanı yeri,metresi, iv. Masif sülfid yatakları oluşum prosesleri, mineralleri, temel bilglerinin bilinmesi v. Arazinin yeri 2- Bölge adına jeolojik çalışma yapılır. Ön Uydu çalışmaları: •Uydu görüntüsü retrifikasyonu •Tüm haritaların retrifikasyonu •Bölge koordinatlarının girilmesi •Fay ve filtrelerin uygulanması •Jeoloji sayısallaştırılarak uyduya girilir. Paleojeolojik,paleocoğrafik çalışmalar yapılır. Literatür taraması sonunda çalışılan bölge ile diğer bölgelerin karşılaştırılması ve pozitif negatif özelliklerin bulunması, Literatürdeki ayrılıklar ve uyuşmazlıkların belirlenmesi II.SAFHA: Arama Safhası DEVAM Çalışmayı Bitir Varsa fotojeoloji çalışmaları, ayrıca uydu çalışmaları yapılır Bölge adına yapılmış eski çalışmalar taranır. b- Gravimetrik ölçüm yapılır. (ortamdaki boşluklar bulunur) a- Dere-sediment değerlerinden yararlanılır. 1- Jip Jeolojisi 2- Numune alarak alan daraltma Arazi süresi kabataslak belirlenir, uydu görüntülerive diğer çalışmalar ile belirlenen unsurlar kontrol edilir. Kırık sistemleri önemlidir, fay kırıklarına yerleşmiş cevherler belirlenir. Gerekirse kısa mesafeli tanıma sondajı yapılır (maliyet düşünülmelidir.) Eğer değiyor ise Uydu çalışmasına geçilir. Prekambriyen Kalkanları’nın dünyadaki özellikleri Kanada’daki Prekambriyen kalkanı yeri,metresi, dağılımı Masif sülfid yatakları oluşum prosesleri, mineralleri, temel bilglerinin bilinmesi Arazinin yeri Bölge adına jeolojik çalışma yapılır. Ön Uydu çalışmaları: Uydu görüntüsü retrifikasyonu Tüm haritaların retrifikasyonu Bölge koordinatlarının girilmesi Fay ve filtrelerin uygulanması Jeoloji sayısallaştırılarak uyduya girilir. Paleojeolojik,paleocoğrafik çalışmalar yapılır. Literatür taraması sonunda çalışılan bölge ile diğer bölgelerin karşılaştırılması ve pozitif negatif özelliklerin bulunması, Uyarı: Eldeki veriler ile teori uyuşmak zorundadır. Literatürdeki ayrılıklar ve uyuşmazlıkların belirlenmesi II.SAFHA: Arama Safhası Cevherin kümülatif artış değerlerine göre birikim yerlerinde daha fazla Çalışmayı Bitir Önemi: cevherleşmenin belliolduğu alantespit edilir. Tüm alan dışında aranılan spesifik bölgeninyeri tespit edilebilir. Varsa fotojeoloji çalışmaları, ayrıca uydu çalışmaları yapılır Bölge adına yapılmış eski çalışmalar taranır. Gravimetrik ölçüm yapılır. (ortamdaki boşluklar bulunur) sediment değerlerinden yararlanılır. Jip Jeolojisi Numune alarak alan daraltma Araziye gitmeden çalışılacak alan daralıyor. Kaya tiptektonik, cevher yayılımı, cevheri kolay bulduracak unsurlar belirlenir. Gerekirse kısa mesafeli tanıma sondajı yapılır (maliyet düşünülmelidir.) Eğer değmiyor ise çalışma bırakılır.Au, Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, Hf, Hg, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb,Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta,Th, Tl, U, V,W,U, Zn, Zr, La, Ce, Pr, Nd, Sm, U, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu Olumsuz VAZGEÇ IV. SAFHA: Bölgenin 3 boyutlu modellenmesi 1. Sondaj yerleri belirlenir, sondaj kayıtları tutulur, loglar hazırlanır. Sondaj kayıtları için iki aşamaya çok dikkat edilmeli: a- Usul Sondaj logu hazırlanması esnasında detay çalışmalara devam edilir. 2. Açılacak galerinin tahkimat sistemleri belirlenir. 3. Su 4. Madeni çalıştırmak için belli husular belirlenmeli: • Bölge tenör olarak uygun mu? • Bölge rezerv olarak uygun mu? • Bölge jeolojik olarak uygun mu? • Bölge topografik olarak uygun mu? • Bölge coğrafi konum açısından uygun mu? • İşçi teminindeki güçlükler nelerdir? • Kimyasal impuriteler açısından bir fark var mı? • Cevherdeki arz • Cevheri (siyasi olarak) satabiliyor musun? • MERVE ÇAKMAK 08811204 EKONOMİK / EKONOMİK DEĞİL DEVAM 7.İşletme sınırı (cut of grade) belirlenir. 6.Cevher hazırlama ve maliyet testleri yapılır. 5.Rezerv hesapları yapılır. Bu işlem maden bitene kadar yapılır. Çünkü maliyet aylık değişir. Cevher terkedilinceye dek maliyet devam eder. SONUÇ Olumlu VAZGEÇ BİR SONRAKİ SAFHA IV. SAFHA: Bölgenin 3 boyutlu modellenmesi 1. Sondaj yerleri belirlenir, sondaj kayıtları tutulur, loglar hazırlanır. Sondaj kayıtları için iki aşamaya çok dikkat edilmeli: b- Boşluk Eğer karot sandığı doldurulurken boşluk bırakılırsa, galeri yanlış metreden açılır ve cevhere ulaşılırken hatalar oluşabilir. Sondaj logu hazırlanması esnasında detay çalışmalara devam edilir. 2. Açılacak galerinin tahkimat sistemleri belirlenir. 3. Su- drenaj denemeli yapılır. 4. Madeni çalıştırmak için belli husular belirlenmeli: Bölge tenör olarak uygun mu? Bölge rezerv olarak uygun mu? Bölge jeolojik olarak uygun mu? Bölge topografik olarak uygun mu? Bölge coğrafi konum açısından uygun mu? İşçi teminindeki güçlükler nelerdir? • İklim faktörü Kimyasal impuriteler açısından bir fark var mı? Cevherdeki arz-talep nedir? Cevheri (siyasi olarak) satabiliyor musun? Yön- eylem araştırması EKONOMİK / EKONOMİK DEĞİL VAZGEÇ 7.İşletme sınırı (cut of grade) belirlenir. 6.Cevher hazırlama ve maliyet testleri yapılır. 5.Rezerv hesapları yapılır. Çalışmayı bitir!