Döküm Kalıp SUREKLI - DOKUM - 2 SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ PROPERZİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ 100x100 mm Sürekli döküm sisteminde üretilmiş yarımamulün çevresindeki gaz boşlukları görülmektedir. Resmin sağ tarafındaki kesitte de, aynı mamulün 82x85 mm sıcak haddelenmesinden sonra ve çevresinde ezilerek uzanmış durumdaki gaz boşlukları görülmektedir. 100x100 mm sürekli döküm yarımamulünde, primer ve sekonder gaz boşlukları belirgin bir şekilde görülmektedir. SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ HATALARI • A)Döküm sırasında kalıp yağlanmasın iyi olmayışı ve fazlaca eskimiş kalıp kullanılması ve kimyasal bileşimin uygun olmayışı ile meydana gelmiş çatlakların,kaba haddeleme sırasında ne dereceye kadar açılabildikleri görülmektedir • B) 100x100 mm sürekli döküm yarımamlulünde yüzeyde meydana gelen enine çatlak görülebilmektedir SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ HATALARI • 100x100m sürekli döküm ingotunda yüzeyde meydana gelmiş boyuna istikamette bir başka çatlak gözükmektedir. SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ HATALARI » 100x100 mm sürekli döküm yarımamulünde kalıp yüzeyine yapışmış sıçramaların yarımamül yüzeyinde meydana getirdiği sıçrama izleri görülmektedir SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ HATALARI • 100 x 100mm kesitindeki bir sürekli döküm yarımamulü köşesindeki oksit bileşikleri görülmektedir 100 x 100mm kesitindeki bir sürekli döküm yarımamulü köşesindeki oksit bileşikleri görülmektedir SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ HATALARI