Döküm Kalıp SUREKLI- DOKUM - 1 SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ DİKEY SÜREKLİ DÖKÜM YATAY SÜREKLİ DÖKÜM Sürekli döküm tesisatları genellikle yatay ve düşey olmak üzere iki tarzda kurulurlar. Yatay döküm tarzının düşey döküm tarzlarına göre birçok üstün yönleri vardır. Bu nedenle döküm malzemesi imkan verdiği ölçüde tesisat yatay döküm tesisatı olarak kurulur. Demir esaslı olmayan metallerin tümünü yatay döküm tesisatlarında dökmek mümkündür. Ancak çeliğin döküm sıcaklığı yüksek olduğundan çeliğin yatay sürekli dökümünde bazı güçlükler mevcuttur. SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ TARET TANDİŞ ÇEKME VE DOĞRULTMA MERDANELERİ KESME MEKANİZMASI dikdörtgen biçiminde bir tandiş Tandiş dökümden sonra döküme hazırlaıyor. Tandiş temizlenip refrakter malzeme ile temizlenir • Burada sıvı çeliğin kalıpan çıktığı andaki su püskürtme( spray soğutma) yani sekonder soğutma bölgesi gösterilmektedir.