C Ile Programlamaya Giriş switch-case Switch-case nasıl kullanılır? If yapıları ile yaptığımız herşeyi switch-case ile yapabiliriz.Bunun tam tersi de doğrudur. Kullanımı; switch(değişken) { case değişkenin değeri: . . . break; case değişkenin değeri: . . . break; } şeklindedir. Örnek olarak; #include<stdio.h> #include<conio.h> int main(void) { char character; printf("Bir harf giriniz.\n"); scanf("%c",&character); switch(character) { case 'A': printf("Bu harf A.\n"); break; case 'B': printf("Bu harf B.\n"); break; default: printf("Bu harf ne A ne de B.\n"); } getch(); return (0); }