Genel Tablo & Grafik Tablo & Grafik Yapım Yöntemleri Tablo, araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin sayısal olarak anlaşılabilir bir nitelikte sunulmasını sağlayan bir araçtır. Tabloda bulguların sunuluş biçimi; çalışmanın amacına, kullanılan istatistik sel yönteme Ve dikkat çekilmesi istenen noktaya göre değişiklik gösterir. Tablo yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar 1. Tablonun bir başlığı olmalıdır. Başlık kısa ve çalışmanın amacını belirtir nitelikte olmalıdır. 2. Satır ve sütun başlıkları açık bir biçimde yazılmalıdır. 3. Satır ve sütunlarda gösterilen ölçekler ve birimler gösterilmelidir (gr, gün, cm..) 4. Gerekli durumlarda sayı yanında yüzdeler de belirtilmelidir. MARJİNAL TABLO Araştırma kapsamında incelenen bir değişkenin gösterdiği dağılımı gösteren tablodur. Tablo 1. Bir işletmedeki sığır ırklarının dağılımı Irk Sayı % Holştayn 500 31% Jersey 290 18% Esmer 640 40% Angus 170 11% Tablo 2. Bir işletmedeki buzağı doğum ağırlıklarının dağılımı Buzağı Doğum Ağırlığı Sayı % 25-27 25 16 28-30 30 20 31-33 45 29 34-36 27 18 37-39 19 12 40-42 7 5 Toplam 153ÇAPRAZ TABLO İki veya daha fazla değişkenin birlikte incelendiği değişkenlerdir. Tablo. Yetiştiricilerin eğitim seviyesi ile kümes büyüklüğü arasındaki ilişki Eğitim Seviyesi Sayı % Sayı % Okur-Yazar Değil 1200 44 60 1 İlkokul 880 32 1000 24 Orta Öğretim 490 18 1110 27 Üniversite 160 6 1950 47 Toplam 2730 4120 <10000 >10000Grafik: Bulguların şekiller yardımı ile açık ve kolay biçimde sunulmasını sağlayan bir araçtır. Grafik Yapımında dikkat edilecek noktalar: 1.Grafiğin başlığı olmalıdır. 2.Eksenlerin neyi ifade ettiği belirtilmelidir. 3.Kullanılacak ölçekler veya birimler belirtilmelidir. Grafik Tipleri • ÇUBUK GRAFİK • HİSTOGRAM • ÇİZGİ GRAFİK • PASTA (DAİRE DİLİMİ) GRAFİĞİ ÇUBUK GRAFİĞİ Frekansların ya da yüzdelerin grafikle gösteriminde kullanılır. Irk Sayı % Holştayn 500 31% Jersey 290 18% Esmer 640 40% Angus 170 11%HİSTOGRAM GRAFİĞİ Buzağı Doğum Ağırlığı Sayı % 25-27 25 16 28-30 30 20 31-33 45 29 34-36 27 18 37-39 19 12 40-42 7 5 Toplam 153ÇİZGİ GRAFİĞİ İncelenen değişkenin zamana göre değişiminin incelendiği çalışmalarda kullanılır. Yıl Beyaz Et Kırmızı Et 1990 350 600 1991 460 750 1992 780 1020 1993 840 1260 1994 1050 1500 1995 880 1100 1996 760 1150 1997 850 1250 1998 940 1350 1999 1200 1400 2000 1050 1600 Tablo: Yıllara göre beyaz ve kırmızı et tüketimleri (x1000 ton) PASTA (DAİRE DİLİMİ )GRAFİĞİ İncelenen olayın yüzde ve oranlar ile gösteriminde kullanılır. Irk Baş % Holştayn 500 31% Jersey 290 18% Esmer 640 40% Angus 170 11% Toplam 1600 Tablo. İşletmedeki sığır ırklarının dağılımı