Genel Takım Tezgahları Ders Notu (Slayt) 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 1 Torna Tezgahı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 2 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 3 Tornalama Tornalama İş İşlemleri lemleri Boyuna tornalama Alın tornalama Enine kesme tornalama Konik tornalama Kopya tornalama 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 4 Tornalama Tornalama İş İşleminde Kullan leminde Kullanı ılan Kesici Tak lan Kesici Takı ım Tipleri m Tipleri 1- Kaba tala ş kalemi (Sa ğ ve Sol) 2- İnce tala ş kalemi (Sa ğ ve Sol) 3- Profil kalemi 4- Vida tala ş kalemi 5- Delik kalemi 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 5 TORNA TEZGAHLARI TORNA TEZGAHLARI •Üniversal Torna Tezgahları •Revolver Torna Tezgahları •Otomat Torna Tezgahları •Di ğer Torna Tezgahları •CNC Torna Tezgahları •Dü şey İş Milli Torna Tezgahları •Plan Torna Tezgahları •Kopya Torna Tezgahları •A ğır İş Torna Tezgahları •Masa Üstü Torna Tezgahları 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 6 Üniversal Torna Tezgahı0654332 TAKIM TEZGAHLARI 7 Revolver Torna Tezgahı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 8 Dü şey İş Milli Torna Tezgahı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 9 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 10 Otomat Torna Tezgahı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 11 Otomat Torna Tezgah Otomat Torna Tezgahı ı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 12 CNC Torna Tezgahı0654332 TAKIM TEZGAHLARI 13 TORNA TEZGAHININ ANA KISIMLARI TORNA TEZGAHININ ANA KISIMLARI 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 14 FREZE TEZGAHLARI FREZE TEZGAHLARI FREZELEME FREZELEME İŞ İŞLEMLER LEMLER İ İ 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 15 Frezeleme Frezeleme İş İşleminde Kullan leminde Kullanı ılan Kesici Tak lan Kesici Takı ımlar mlar Düz di şli silindirik frezeler Silindirik helisel frezeler Alın frezeler Kanal frezeler Parmak frezeler Form frezeler Modül frezeler Testere frezeler 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 16 Freze Tezgah Freze Tezgahı ında Yap nda Yapı ılabilen labilen İş İşlem lem Ö Örnekleri rnekleri Profil Profil Frezeleme Frezeleme Kanal Kanal Frezeleme Frezeleme Testere Testere Frezeleme Frezeleme D Dü üzlem Y zlem Yü üzey Frezeleme zey Frezeleme Ç Çift Frezeleme ift Frezeleme 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 17 Freze Tezgah Freze Tezgahı ında Yap nda Yapı ılabilen labilen İş İşlem lem Ö Örnekleri rnekleri 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 18 FREZE TEZGAHLARI FREZE TEZGAHLARI •Üniversal Freze Tezgahları •Yatay Freze Tezgahları •Dikey Freze Tezgahları •Çift Sütunlu Freze Tezgahları •Kopya Freze Tezgahları •Döner Tablalı Freze Tezgahları •CNC Freze Tezgahları0654332 TAKIM TEZGAHLARI 19 Yatay Freze Tezgah Yatay Freze Tezgahı ı Freze çakısının ba ğlandı ğı tezgah mili ile i ş tablası birbirine paralel olan tezgahlardır. •Düzlem yüzey frezeleme •Di şli açma •Helisel kanal açma 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 20 Dik Freze Tezgah Dik Freze Tezgahı ı Freze çakısının ba ğlandı ğı tezgah milinin i ş tablasına dik olan freze tezgahlardır. •Düzlem yüzey frezeleme •Delik ve Kanal frezeleme •Kama kanalı açma(Yardımcı aparatla) 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 21 Ç Çift S ift Sü ütunlu Freze Tezgah tunlu Freze Tezgahı ı Aynı anda i ş parçasının iki farklı yüzeyinden tala ş kaldırabilen çift fener miline sahip freze tezgahlarıdır. 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 22 Kopya Freze Tezgah Kopya Freze Tezgahı ı Hazırlanan bir şablon üzerindeki profili i ş parçasına aktarmak için kullanılan freze tezgahlarıdır. Daha çok kalıp imalat sanayinde kullanılmaktadır. 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 23 Vargel Tipi Freze Tezgah Vargel Tipi Freze Tezgahı ı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 24 D Dö öner Tablal ner Tablalı ı Freze Tezgah Freze Tezgahı ı 360 derece dönen i ş tablası sayesinde delik büyütme ve bir merkez etrafında dairesel kanal açma i şlemlerinde kullanılır. 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 25 CNC Freze Tezgah CNC Freze Tezgahı ı Bilgisayar kontrollü freze tezgahlarıdır. Bu tip tezgahları İşleme Merkezi olarak da adlandırılmaktadır. 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 26 Freze tezgah Freze tezgahı ın nı ın K n Kı ıs sı ımlar mları ı: : Ü Üst ba st ba ş şl lı ık k Ask Askı ı yatak yatak Fener mili yuvas Fener mili yuvası ı İş İş tablas tablası ı Boyuna hareket Boyuna hareket volan volanı ı D Dü ü ş şey hareket kolu ey hareket kolu Devir say Devir sayı ıs sı ı se seç çimi imi Konsol Konsol deste deste ğ ği i Ü Üst ba st ba ş şl lı ık k hareket hareket kolu kolu 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 27 Dikey Planya Tezgah Dikey Planya Tezgahı ı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 28 Sütunlu Matkap tezgahı Radyal Matkap Tezgahı Matkap Tezgahı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 29 Delik Delik İş İşleme Tezgah leme Tezgahı ı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 30 Borwerk Borwerk Tezgah Tezgahı ı0654332 TAKIM TEZGAHLARI 31 Bro Bro ş şlama lama Tezgah Tezgahı ı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 32 Bro şlama Tezgahı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 33 Şerit Testere Daire Testere Tezgahı Testere Tezgahı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 34 Ta şlama Tezgahı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 35 Ta Ta ş şlama Tezgah lama Tezgahı ı 0654332 TAKIM TEZGAHLARI 36 Bu notların hazırlanmasında çe şitli ulusal ve uluslararası yayınlardan faydalanılmı ştır.