Termodinamik Taşınım Olayları TAŞINIM OLAYLARI 2007-2008 BAHAR Birim ve Birim Sistemleri Akışkanların Statiği Şekil 5. Mutlak ve Efektif basınçlar Örnek Uygulamalar Aşağıdaki şekilde, balon içerisinde hapsedilmiş gazın basıncını mutlak ve gösterge basıncı olarak değişik birimlerde (Pa, Kp/cm 2 , mmSS, psi) hesaplayınız. ? Hg = 13600 Kg/m 3 Havası boşaltılmış bir gaz tüpündeki basınç 730 mmHg sütunu olarak okunuyor. Barometre basıncı 755 mmHg olarak ölçüldüğüne göre tüp içindeki mutlak ve efektif basıncı Pascal ve psi olarak hesaplayınız. Şekildeki sistemde piston çapı 12 cm ve silindir içindeki gazın mutlak basıncı 2.6 atm.’dir. Piston ile silindir arasında sürtünme yok ve sızdırmazlık tam olarak sağlanmıştır. Dış atmosferik basınç 0,9 bar olduğuna göre piston üzerindeki ek cisimlerin kütlelerini hesaplayınız. (Pistonun kütlesi 90 Kg’dır.) Şekildeki sistemde 0,03 mol gaz bulunmaktadır. Gazın sıcaklığı 20 oC olup, civa yüksekliği 20 cm’dir. Buna göre gazın N.Ş.A.’daki hacmini hesaplayınız. R = 8,314 J/ mol oK Problemler Şekil 6. Bir basit manometrenin şematik gösterimi. Basit Manometreler Şekil 7. Bir diferansiyel manometrenin şematik gösterimi. Diferansiyel Manometreler Şekil 8. Bir eğik manometrenin şematik gösterimi. Eğimli Manometreler Şekil 9. Dikey bir akışkan sütunu Hidrostatik Dengenin Genelleştirilmesi Şekil 10. Birçok akışkan içeren bir sistem. Örnek Uygulamalar Problemler Akışların Dinamiği Akış türleri Akışların Hareketi ve Akışkanlar Dinamiğinin Temel Denklemleri Z1>Z2 >Z3 seviyeleri için u1>u2 >u3 olduğunu gözleriz (Şekil 17.) Akışkanın aktığı boru üzerine, akışa dik olacak şekilde tam boru cidarına, ince kesitli bir ölçme tüpü (A) yerleştirelim (statik tüp). Bunun hemen yanına da, ucu akış yönün zıt, boru merkezine kadar inen ikinci bir ölçme tüpü (B) yerleştirelim (Şekil 18.). Çözümlü Örnekler Tek Boyutlu Akışta, İdeal Akışkanlar için Bernoulli Denkleminin Çıkartılması Çözümlü Örnekler Basıncın Akım Çizgileri Normali Boyunca Değişmesi Problemler Akışkan Elemanının Dönmesi Halinde, Akışkan Hareketinin İncelenmesi Akışkanın Dönmesiz Dairesel Hareketi Sürtünmeli Akışkanların Hareketi Hagen-Poiseuille Bağıntısı