Matlab Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu (MATLAB Kısayolları) Komut Satırında Klavye Kısa Yolları ctrl + P Bir önceki satırı çağırır. ctrl + N Bir sonraki satırı çağırır. ctrl + B İmleçi bir karakter sola hareket ettirir. ctrl + F İmleçi bir karakter sa ğa hareket ettirir. ctrl + ctrl + R İmleçi bir kelime sa ğa hareket ettirir. ctrl + L İmleçi bir kelime sola hareket ettirir. ctrl + ctrl + A Satırın ba şına gider. Home ctrl + E Satırın sonuna gider. End ctrl + U Geçerli satırı iptal eder. Ecs ctrl + D Bir karakter sola do ğru siler. Del ctrl + H İmleçten satır başına kadar siler. Backspace