1 - Kulak Burun Boğaz Tmosferi 0-15 15-40 40+ İnflamatuvar Konjenital Neoplastik M >B İnflamatuvar Konjenital Neoplastik B>M Neoplastik M>B İnflamatuvar Konjenital GENEL ÖZELLİKLER Seksenler kuralı YAŞ KONJENİTAL BOYUN KİTLELERİ ENFLAMATUAR BOYUN KİTLELERİ ENFLAMATUAR BOYUN KİTLELERİ LENFADENİTLER LENFADENİTLER BOYUN DOKULARININ BOYUN DOKULARININ ENFEKSİYONLARI ENFEKSİYONLARI SEKONDER SEKONDER ENFEKSİYONLAR ENFEKSİYONLARENFLAMATUV AR BOYUN KİTLELERİ BENİGN NEOPLAZMLAR MALİGN TÜMÖRLER Boyun kitlesine yaklaşım Detaylı hikaye Fizik muayene İİAB İleri görüntüleme Panendoskopi Eksizyonel biyopsi Eksizyonel biyopsi Frozen Biyopsi HİKAYE Baş boyun kanseri açısından risk faktörleri öncelikle sorgulanmalıdır. -Kitlenin oluş zamanı ve gidişi --Eşlik eden semptomlar -Travma -Geçirilmiş tedavi ( RT, Med., Cer.) -Ateş, ağrı, kilo kaybı, gece terlemesi Hastaların % 30 u primere işaret eden semptomlar ile birliktedir. FİZİK MUAYENE Tüm cilt ve saçlı deri muayene edilmeli Tüm ÜSSY mukozal yüzeyleri muayene edilmeli Fiberoptik, teleskopik inceleme ilave edilmeli Oral kavite, nazofarinks, orofarinks palpasyonu Bu muayenede görülmeyen yer kalmamalı Boyun kitlesi Lokalizasyon Şekil Kıvam Hassasiyet, ısı artışı Fiksasyon Tril, varsa ayrıca oskülte edilmeli Deneyimli bir hekim tarafından dikkatli bir şekilde yürütülecek bu adımlar sonrasında hem ayırıcı tanı için gerekli incelemelerin neler olabileceği belirlenebilecek hem de % 70 oranında malign metastatik bir kitlenin primeri saptanabilecektir. İİAB Minimal invaziv bir girişimdir Lokal anestezi ile ofis şartlarında uygulanabilir Çocuklarda sedasyon-anestezi Deneyimli sitopatolog gerektirir Konsültasyon Oldukça yüksek doğruluk oranı iledir Gereksiz incelemeler ve panendoskopiden kurtarabilir Vasküler lezyonlarda? Önce Doppler US Mikst yapıdaki kitlelerde US rehberliği Primere işaret edebilir