İmal Usulleri toz metalurjisi İMAL USULLERİ B TOZ METALURJİSİ -Toz metalurjisi çok küçük partikülleri birbirine bağlayarak parça haline getirme işlemidir. -Küçük partikül şeklindeki; *Saf metaller *Alaşımlar *Karbon *Seramik ve *Plastik malzemeler birbiriyle karıştırılır ve basınç altında şekillendirilir. Daha sonra, ana bileşenin ergime sıcaklığının altı sıcaklıkta partiküllerin temas yüzeyleri arasında bağ oluşturulur. - Küçük, karmaşık ve hassas boyutlu parçalar seri imal edilebilir. Malzeme kaybı azdır. -Toz Metalurjisi (T/M) işlemi ilk olarak geleneksel döküm, sıcak ve soğuk presleme ve talaş kaldırma üretim yöntemlerine alternatif olarak geliştirilmiştir. Şekil 1: Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile görüntülenmiş değişik dozların yüzey genel görüntüleri. a) demir I, b) demir II, c) bronz, d) bakır tozları. Ölçü çizgisi 0.1mm`dir. Toz Üretim • Ürün özelliklerine toz karakteristikleri büyük oranda etki eder. Toz karakteristikleri; kompozisyonu, partikül boyutu- şekli-boyut dağılımı ve partikül yüzey durumu v.b. Bu özellikler toz üretiminde elde edilir. • Toz üretim teknikleri: - Atomizasyon - Üretim metalurjisi teknikleri - Buhar fazında yoğunlaştırma - Fiber üretimi, ergiyik döndürme ve hadde döküm yöntemi - Talaşlı işlem, kırma ve öğütme gibi mekanik yöntemler Toz Karıştırma ve Harmanlama • Tozlar, yağlayıcı ve bağlayıcı ile karıştırılır. Presleme Sinterleme Grafikte de görüleceği üzere yüksek sıcaklıklarda bünyesel küçülme sinterleme prosesinin ilk aşamasında gerçekleşmektedir. İnce (1-10µm) ve kaba (50-200µm) taneli tozlarda sıcaklığa bağlı yoğunluk değişimi.