Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri - 2 Turizm Çevre - 1 DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI• BİRİNCİ HAFTA 2TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ • Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen “tornus” kökünden türetildiği söylenmektedir. • Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise, turizm; dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi ya da bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır. 3TURİZM • Gittikçe artan hava değişimi, dinlenme eğlenme gereksinmeleri, • Doğa ve sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteği, • Ticaret ve sanayinin gelişmesi, • Ulaşım araçlarının kusursuz hale gelmesi sonucunda ulusların ve toplulukların birbirlerine daha çok yaklaşmasına olanak veren modern çağa özgü bir olaydır. 4• Tarihin akışı içerisinde; • Ticaret amacıyla, • Sağlık amacıyla, • Romalılar döneminde olimpiyat oyunları ile, • Mısır piramitleri görme amacıyla, • Ortaçağ’a damgasını vuran dini yerlerin ziyaret etmek • Rönesans’la birlikte sanat çalışmalarının yoğunlaştığı kent merkezlerine olan ilgi…gibi sebeplerle seyahatlerde artış görülmüştür. 5• Turizm günümüzdeki çağdaş yapısına “Endüstri Devrimi” ile kavuşmuştur. Endüstri Devrimi sayesinde turizmin dünyadaki gelişimini sağlayan temel etkenler: 1. Boş zaman yaratılması 2. Ücretli tatil hakkı 3. Teknolojik yenilikler 4. Gelir düzeyinin artması 5. Kentleşme ve nüfus artışı 6. İnsan ömrünün uzaması 7. Sosyal güvenlik 8. Seyahat özgürlüğü 9. Turizmin bilincinin oluşması 10.Kültür ve eğitim düzeyinin yükselmesi 6• Farklı tanımlardan hareketle turizm olayının temel olarak şu özellikleri taşıması gerektiğini söyleyebiliriz. • - Sürekli yaşanılan bölgenin dışında gerçekleşmesi, • - Geçici süreyle gerçekleştirilmesi ve hareket edilen bölgeye geri dönülmesi, • - Para kazanma amacı gütmemesi, • - İhtiyaçların seyahat edilen bölgedeki işletmeler tarafından karşılanması gerekmektedir. 7Turizmin Toplumsal Etkileri • 1.Dünya ve bölgesel barışa katkıda bulunur. • 2.Eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine yol açar. • 3.Yabancı dil öğrenme isteğini artırır. • 4.Kırsal bölgelerin kentleşme olgusunu hızlandırır. • 5.Aile yapısı ve kadın hakları konusunda bazı yenilikleri beraberinde getirir. • 6.Halkın sahip olduğu ulusal ve kültürel değerlerle övünç duymasını sağlar. 8TURİZM TALEBİ • Seyahat etme isteğinde olup bunu gerçekleştirebilecek gelir ve boş zamana sahip bireylerin sayısıdır. 9• Günübirlikçi: Ziyaret edilen ülkede özel veya kamuya açık konaklama tesislerinde geceleme yapmayan ziyaretçi. • • Ülkeye gemi ile gelen ve geceleme yapmak üzere geldigi gemiye (gemi o • limanda birden fazla gün kalsa bile) geri dönen yolcular • • Trenle grup halinde yolculuk eden ve trende geceleyen yolcular • • Ülkede ikamet etmeyen ve gün boyu o ülkede kalan mürettebat bu tanıma dahildir. 10Uluslararası Turist Hareketleri (1995 – 2010) 11 Yıllara göre uluslararası turist hareketi (milyon kişi) Kaynak: Dünya Turizm Örgütü – Ocak 2011 Barometre• 2010 yılında uluslararası turist hareketi bir önceki yıla göre % 6.7 oranında artış göstererek 935 milyon olmuştur. • 2010 yılında uluslararası turist hareketi toparlanma eğilimine girerek kriz öncesi durumuna geri dönmüştür. • 2010 yılında Avrupa’da büyüme oranı % 3.2, Asya Pasifik’te % 12.6, Amerika’da % 7.7, Afrika’da % 6.4 ve Ortadoğu’da % 13.9 olmuştur. 12Türkiye’ye Gelen Turist Sayıları (2004 – 2011) • Yıllar Ziyaretçi Sayısı Değişim Oranı (%) • 2004 17.516.908 24.86 • 2005 21.124.886 20.60 • 2006 19.819.833 - 6.18 • 2007 23.340.911 17.77 • 2008 26.336.677 12.83 • 2009 27.077.114 2.81 • 2010 28.632.204 5.74 • 2011 31.456.076 9.86 13• 2011 yılında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı 2010 yılına göre % 9.86 lık bir artışla 31.456.076 kişi olmuştur. • 2011 yılında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya % 15.34 milliyet payı ve 4.826.315 kişi ile 1., Rusya Federasyonu % 11.03 milliyet payı ve 3.468.214 kişi ile 2. , İngiltere % 8.21 milliyet payı ve 2.582.054 kişi ile 3. sıradadır. İngiltere’yi sırayla İran, Bulgaristan, Hollanda,Gürcistan, Fransa, Suriye ve ABD izlemektedir. 14• 5 temel bileşenden ibaret olan turizm olayı bir sektörler kesitidir. Bu bileşenler; - konaklama-yeme içme, - ulaştırma, - çekim özellikleri, - kamu ve özel kuruluşlar - seyahat ticareti yapan kuruluşlardır. 15• Turistik olay ve ilişkilerin oluştuğu yere göre turizm ikiye ayrılır. ? İç turizm ? Dış turizm • İç turizm: Bir ülkede oturan kişilerin kendi ülkesi içinde turizm amacıyla yaptıkları turistik gezilere iç turizm denir. • Dış turizm: Bir ülkede oturan insanların turizm amacıyla başka bir ülkeye seyahat etmesine dış turizm denir. Bu amaçla seyahat eden kişiye de yabancı turist denir. 16