Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Türkiye'nin Sütur Kuşakları ve Konumu - 2 Triyas- Erken Jura Küre Okyanusu Paleotetis’in kuzeye doğru dalması ile ilişkili olarak Lavrasya’nın güney kenarında Erken Triyas sonlarında (Geç Skitiyen) yayardı havza olarak açılmaya başlar. Bu okyanus Geç Triyas’ta güneye doğru dalıp kapanır.• Meliata Okyanusu, Küre Okyanusunun batıya doğru devamını oluşturur. Paleotetis’in dalmaya devam etmesi nedeniyle Anisiyen döneminde gelişen yay ardı okyanustur. • Maliac Okyanusu, Paleotetis okyanus diliminin slab roll back hareketinin hızlanması ile, Meliata okyanusundaki riftleşmenin daha güneye sıçraması, Orta Triyas’ta Maliac Okyanusunun açılmasına neden olmuştur. KÜRE OKYANUSUTriyas- Erken Jura • Meliata Okyanusu, Küre Okyanusunun batıya doğru devamını oluşturur. Paleotetis’in dalmaya devam etmesi nedeniyle Anisiyen döneminde gelişen yay ardı okyanustur. • Maliac Okyanusu, Paleotetis okyanus diliminin slab roll back hareketinin hızlanması ile, Meliata okyanusundaki riftleşmenin daha güneye sıçraması, Orta Triyas’ta Maliac Okyanusunun açılmasına neden olmuştur.Karakaya Okyanusu Karaburun Yarımadası ile Edremit Körfezi arasında kalan alandan başlayarak, Biga Yarımadasının orta ve doğu kesimleri boyunca yüzeylenen ve Balıkesir, Eskişehir, Armutlu Yarımadası, Ankara, Tokat, Erzincan dolaylarında da gözlenen Permo-Triyas yaşlı değişik tektono-stratigrafik birimler Karakaya Kompleksi olarak bilinir. Karakaya Okyanusu Karakaya Kompleksi’ne ait birimlerin gelişimine ilişkin iki model önerilmektedir. Rift Modeli Karakaya Kompleksine ait birimler Geç Permiyen’de gelişen bir riftte oluşmuş, bu rift daha sonra okyanusal bir kenar denizine dönüşmüş ve Geç Triyas’ta kapanmıştır. Dalma-batma eklenme Modeli Okyanusal havza açılımı yoktur. Karakaya Kompleksine ait birimler Sakarya zonunun güneyinde, dalma-batma ile gelişmiş bir eklenir prizmayı (yığışım prizması) temsil ederler. Triyas sonunda kapanan Paleotetis’in ürünleridirler.KARAKAYA UNİT: The Sakarya Continent has metamorphic basement formed from phyllites, metabasalts, cherts with marble and ophiolite blocks of Upper Paleozoic to Triassic age. This unit was affected by greenschist and blueschist metamorphism. These strongly deformed rocks are unconformably overlain by the Sakarya Unit. The Karakaya Unit has been regarded as a remnant of an accretionary complex associated with fore-arc deposits of the Karakaya Ocean, a branch of Palaeo-Tethys. This Ocean closed at the end of Triassic and amalgamated into the basement of the Sakarya Continent The Karakaya Unit thrust over the Sakarya Unit and is also unconformably overlain by this unit Karakaya OkyanusuErken Permiyen Erken Permiyen Sonu NEOTETİS OKYANUSU Gondwana’nın kuzey kenarından Kimmer Kıtasının ayrılmaya başlaması ile gelişmeye başlamıştır. Permiyen Sonu – Triyas başıOrta Triyas Başı Orta Triyas Sonu Geç Triyas OrtasıErken Jura Orta Jura Başı Geç Jura Başı 156 Ma