Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Türkiye'nin Sütur Kuşakları ve Konumu - 3 Orta-Geç PermiyenTürkiye’nin Neotetis süturları• Geç Mesozoik-Erken Senozoik döneminde gelişmiş okyanusal alana (NEOTETİS) ait kalıntılar, Anadolu’da biri kuzeyde diğeri güneyde olmak üzere yaklaşık D-B uzanımlı iki kuşak halinde gözlenir. • Neotetis’e ait kuzey kuşak, Pontidler ile Anatolid-Torid Zonu arasında yer alır (İZMİR-ANKARA-ERZİNCAN SÜTURU) • Neotetis’e ait güney kuşak, Anatolid-Torid Zonu ile Arap Platformu arasında yer alır (BİTLİS-ZAGROS SÜTURU)İzmir – Ankara – Erzincan Süturu • Geç Triyas – Erken Jura döneminde, Küre okyanusu ve onun batıdaki devamı Meliata – Maliak okyanuslarının güneye doğru dalmasıyla ilişkili olarak Vardar Okyanusu ve onun doğu uzantısı İzmir-Ankara-Erzincan okyanusu açılmaya başlamıştır • Pontidler ile Torid-Anatolid platformu arasında yer alan İzmir-Ankara-Erzincan okyanusal kabuğu Geç Kretase’ de kuzeye, Pontidlerin altına doğru dalmaya başlamıştır, • Geç Paleosen-Erken Eosen’ de aradaki okyanusun yitmesiyle Torid-Anatolid platformu ile Pontidler çarpışmıştır.Triyas- Erken Jura Geç Triyas – Erken Jura döneminde, Küre okyanusu ve onun batıdaki devamı Meliata – Maliak okyanuslarının güneye doğru dalmasıyla ilişkili olarak Vardar Okyanusu ve onun doğu uzantısı İzmir-Ankara-Erzincan okyanusu açılmaya başlamıştırOrta-Geç Jura Erken Kretase Geç Triyas – Erken Jura döneminde, Küre okyanusu ve onun batıdaki devamı Meliata – Maliak okyanuslarının güneye doğru dalmasıyla ilişkili olarak Vardar Okyanusu ve onun doğu uzantısı İzmir-Ankara-Erzincan okyanusu açılmaya başlamıştır