Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Türkiye'nin Sütur Kuşakları ve Konumu - 5 Geç Kretase Paleojen Pontidler ile Torid-Anatolid platformu arasında yer alan İzmir-Ankara-Erzincan okyanusal kabuğu Geç Kretase’ de kuzeye, Pontidlerin altına doğru dalmaya başlamıştır. •Geç Paleosen-Erken Eosen’ de aradaki okyanusun yitmesiyle Torid-Anatolid platformu ile Pontidler çarpışmıştır.