Genel Türkiyeyi Çevreleyen Denizler ( doğu akdeniz ve kıbrıs ) Türkiye’yi çevreleyen denizler Aral I. Okay İstanbul Teknik ÜniversitesiDoğu Akdeniz ve Kıbrıs Aral I. Okay İstanbul Teknik ÜniversitesiLevant Havzası Herodot Düzlüğü32 Delta-1Levant havzası ince bir kıtasal veya okyanusal bir kabuğa sahip: 1. 1500-2000 m su derinliği 2. Sismik refraksiyon verileri 3. Levant kıta kenarı eski bir pasif kıta kenarı özelliği göstermesi Levant havzası Triyas-Jura yaşında Neo-Tetis okyanusunun kalıntısı olabilirNil Konisi Levant HavzasıMiyosen tuz tektoniğiLevant Havzası Nil Konisi Akdeniz Sırtı Florens SırtıNil Konisi Levant Havzası Eratostenes Denizaltı tepesiNil Konisi Levant Havzası Akdeniz Sırtı Eratostenes Denizaltı tepesi ODP Leg 106 kuyularıEratostenes denizaltı tepesi: Kıbrıs ile çarpışan bir kıta parçaçığı Kıbrıs’ın Miyosen’de yükselmesi muhtemelen bu çarpışmaya bağlıNil Konisi Levant Havzası Akdeniz Sırtı Eratostenes Denizaltı tepesi Florens Sırtı Antalya HavzasıAntalya Havzası: Florens Sırtı arkasında kuzeye eğilmiş “yay-önü” havzaNil Konisi Levant Havzası Akdeniz Sırtı Eratostenes Denizaltı tepesi Florens Sırtı Antalya Ha v za s ıNil Konisi Levant Havzası Eratostenes Denizaltı tepesiKıbrıs’ın üç önemli tektonik birimi: 1. Trodos ofiyoliti ve ilişkili birimler 2. Mesorya havzası 3. Beşparmak DağlarıSonuçlar: 1. Doğu Akdeniz’in güneyinde yer alan Levant ve Heradot havzalarının altında muhtemelen okyanusal bir kabuk yer alır. 2. Doğu Akdeniz okyanusal litosferi Triyas veya Jura yaştadır ve Neo-Tetis okyanusunun bir parçasını oluşturur. 3. Doğu Akdeniz Sırtı, Doğu Akdeniz okyanusal litosferinin kuzeye doğru yitilmesi sürecinde oluşmuş devhasal bir eklenir prizmadır. 4. Kıbrıs’ta Beşparmak Dağları Toroslar’ın güney ucunu, Mesaorya Havzası bir “yay-önü” havzayı, Trodos ise Kretase yaşta bir Tetis ofiyolitini temsil eder. 5. Kıbrıs, Anadolu ile Afrika levha sınırının hemen kuzeyinde Anadolu levhası içinde yer alır. Levha sınırı transform ve dalma- batma tipindedir. 6. Kıbrıs güneyde Eratostenes denizaltı adası ile çarpışmaktadır.ISC 1964-2001 verileri