Petrografi Ultramafik - 1 GABROİK KAYAÇLARIN PLAJİYOKLAZ İÇERİĞİNE BAĞLI OLARAK SINIFLANDIRILMASIULTRAMAFİK KAYAÇLARIN SINIFLANDIRILMASIUltramafik (Ferromagnezyen) kayaçların sınıflandırlması Olivin miktarı Kayaç tanımlaması %90-100 DÜNİT %40-90 PERİDOTİT Saksonit (ol+ens+bronzit) Harzburjit (ol+opx) Lerzolit (ol+opx+diyallag) Verlit (ol+diyallag) Amfibol-peridotit (ol+amf.) Mika-peridotit (ol+mika+filogopit±biyotit) (tali olarak plj, spinel veya granat(pirop) bulunabilir) %0-40 PiROKSENİT (Opx içerenlere “enstatolit”, “hiperstenit” “bronzitit”; cpx içerenlere “diyopsitit” ve “diyallagit” denir. “vebsterit”, opx ve cpx içeren bir piroksenittir. HORNBLENDİT(başlıca hornblend içerir. Ultramafik (Ferromagnezyen) kayaçların sınıflandırlması En sık rastlanan kayaç çeşitleri / isimleri şunlardır: Dünit: %90-100 olivin içeren , piroksenli peridotit Peridotit: %40-90 arasında olivin içeren ce diğer bileşeni genellikle piroksen olan ultramafik kayaç Lerzolit: Olivince zengin, ortopiroksen ce az miktarda Cr içeren kalsik piroksen ve Cr, Al-spinel veya granat içeren kayaçtır. Harzburjit: olivince zengin, ol-opx ve az miktarda Cr, Al-spinel içeren kayaca verilen özel bir isimdir. Vebsterit: yaklaşık eşit miktarda opx ve cpx içeren az miktarda ol ve hb içeren kayaçtır.D üni tL e r z o l i t G r a ni t B az a l tL e r z o l i tDünit-incekesit görüntüsü Bazalt içinde Peridotit NodülüOlivin: genel görünüm • İncekesit: renksiz, yüksek optik engebe, genelde özşekilsiz • Volkanik kayaçlarda özşekilli • Çatlaklı, yüksek girişim renklerine sahip • El örneği: yeşil, şeffaf, camsıOlivine: general appearance cracks from olivine in gabbro olivine in gabbro (xp) olivine in basalt (xp) spinifex olivine (ppl)Peridotite Xenolith in BasaltGranat Peridotit - Şili Olivin – açık renk Opx - kahverengimsi Cr diyopsit - yeşil Granat - kırmızı LerzolitOlivin incekesit görüntüleri I. Nikol II. NikolPiroksen incekesit görüntüler I. Nikol II. Nikol