Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Üretim yönetimi - 1 ÜRETİM YÖNETİMİ I. HAFTA KONU ÖZETİ İŞLETME YÖNETİMİ IITeknolojik gelişmeyle birlikte üretim faktörlerinin etkinliği ve beraberinde üretim sistemleri sürekli değişim göstermektedir. Bu değişime paralel olarak üretimin planlanması ve yönetimi konusu da ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu çerçevede temel amacı üretim sistemleri, çeşitleri, planlama, koordinasyon ve dağıtım kanallarına kadar pek çok aşama üretim yönetiminin temel konularını oluşturmaktadır.Üretim yönetimi konusundan temel gelişmeleri iyi bir şekilde anlayabilmek için öncelikle insanlığın üretime yönelik geçirmiş olduğu aşamaların ortaya konulması gerekmektedir. İlkel toplumlarda temel amacı beslenme ve barınma olan insanoğlu avcılık ve göçebe yaşam ile hayatını sürdürmüştür. Bir bölüşüm ve uzmanlaşmanın olmadığı bu dönemde üretilen her şey tamamen insan enerjisine dayanmakta olup tamamen ilkel araçlar ile bu ilişki sağlanmaktadır. İnsan oğlunun yerleşik hayata geçmeye başlaması ile artık her şeyi kendisi üreten insan yapısından belirli alanlarda uzmanlaşan ve takas adı altında bir değişim ilişkisine giren insan modeli görülmektedir. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle başlayan bu ilişkiler üretim ilişkilerine de yansımıştır. Tarım toplumu olarak insanoğlu bir takım araç ve gereçlerden yararlanmaya başlamış insan enerjisinin yanına ilave olarak bir takım basit ama yine insan ve hayvan enerjisine bağlı makinelerin kullanılmasına başlanmıştır.Bugünkü anlamda üretim sistemlerinin gelişmesi ile sanayi devrimi ile başlamıştır. Makineleşmenin üretim ilişkilerinde yerini almasıyla birlikte üretim ilişkileri de çeşitlenmeye başlamış, insan enerjisi yerine makinelerden üretimde kullanılmaya başlanmıştır. Dünya ekonomik yaşamında görülen bu değişim üretim yapısını da değiştirmişi tarıma dayalı ekonomik yapı yerine sanayiye dayalı ekonomik yapı ortaya konulmuştur.Kitle tipi üretim sistemlerinin giderek yaygınlaşması işbölümü ve uzmanlaşma gibi kavramlarda giderek ön plana çıkarmıştır. Bu gelişmeler ve teknolojide yaşanan baş döndürücü ilerleme günümüz toplumlarının bilgi ekonomisi ile tanışmasına neden olmuştur. Buna paralel olarak bilgi toplumu ve bilgiye dayalı üretim sistemlerine geçilmiştir. Temel olarak belirtilen kronolojik evrime sahip olan üretim sürecine sosyal bilimciler farklı, fen bilimciler ise farklı açılardan bakmaktadırlar. Ortaya çıkan fiziksel ürüne odaklanan fen bilimcilere karşı sosyal bilimciler üretimin fayda boyutuyla ilgilenmekte üretim sürecinin teknik yönlerinden ziyade üretim sürecinin planlanmasıyla ilgilenmektedirler. Bu nedenle üretim yönetimi kendisine üretim ilişkilerinin fiziksel boyutundan ziyade ekonomik boyutunu konu edinmektedir.