Patoloji Vasküler Sistem - kanama ve organ ye karak ya da makofajlar -negatif bakteriler endotoksinleri ya da Corynebacterium pseudotuberculasis gibi bakteriler endotoksinleri ile etkili olurlar. Pasteurella haemolytica e distem -benzeri reaksyonu Schwartzman- ARTERLER Konjenital Anomaliler Arteriosklerozis kler sonu damar tipidir.) -beta ve mediadan intima ile birlikte muskuloelastik olarak a elastik hiperplastik bir tabaka bulunur. Aterosklerozis - Esas lezyonu aterom mer sorumlu olarak kolesterol Aterosklerozise evci - - olarak Ha kalsifikasyomiyokard ve mi - diurnum) yiyen h ve kedilerde bir kolekalsiferol (vitamin D 3 ) rodentisid ile istenmeyen zehirlenmeler g ma