Viroloji Viral İnfeksiyonların Mekanizması ( patogenezisi ) Virusa ait mekanizmalar ile derecelerde patogenezisini viruslara yolu) , hormonlar,beslenme,enzimler ve genetik ) belirler. ada inapparent (semptomsuz) infeksiyon 1. Akut infeksiyon 2. Latent infeksiyon 3. Persiste infeksiyon. 4. devam ettirebilmelidir. : Persiste infeksiyon Latent infeksiyon Slow infeksiyon : edilebilir. sistemidir Viruslar lenf sistemi yoluylada barsakta replike Viruslar (semptomlar) leri ile tutunur. a-Virusun fonksiyonu b- kon c- lenfositlerin ol sentezler. tleri ) 1) deriden direkt inokulasyon 2) Solunum sistemi 3) Gastrointestinal kanal 4) sistem 5) Konjuktiva 6) Deri: syon Derideki Solunum yolu: bu bariyerleri g (Herpesvirus ,adenovirus, myxovirus, paramyxovirus ve rhinoviruslar) : Rotavirus, coronavirus, parvovirus, calisivirus ve adenoviruslar genellikle bu yolla girerler. Bu mekanizmalar; L seviyelerine indirir Y Konjuktiva: Deriye viral invazyona ar ve enteroviruslar bu yolla girebilirler. olabilirler. Bu eri, solunum yolu, konjuktiva, rogenital kanal, gastrointestinal kanal olabilir edebilir yada generalize infeksiyona neden olabilir. turur yada vucuda 1 ur. Solu ishal). viru Paramyxovirus ve orthomyxov ndan virion inaktive edilebilir ve makrofaj ve herpesviruslar ve adenoviruslar Normalde viral invazyon sonucunda cytokinler, immunglobulinler ve komplement Artropod vekt primer ( birincil) viremi rar kan sekonder (ikincil) viremi denir. olarakta bulunabilir. Parvoviruslar, e r; CDV, Bluetong, FeLV ve bete ve alfa ; Rabies virus, Borna virus, pseudorabies ve BHV5 sinir Lokal infeksiyonlarda sadece Solunum ve sindirim : infeksiyona neden olur ve ruslar ( miktarlarda : Cowpox, vaccinia, orf, . - ruslar. Kan emen artropodlar (Equine infectious anemia ve Bovine leucosis virus) a mak e hasar meydana gelir ancak klinik belirti coronavirus, torovirus, calisivirus, Rotaviruslar villilerin ler: Fare lenfositik Choriomeningitis virus (LCV) tiroid bezinde bozukluk yapmadan sadece etkenlerin girmesiyle - -tip I: IFN-a ve IFN-b -a makrofajlardan, IFN-b ise fibroblastlardan -tip II: d interferon (IFN- - oynarlar.