Viroloji Virolojide kullanilan virus olcu tanimlari Virolojide kullanılan virus ölçü tanımları Viral enfeksiyonlarda virus miktarı konusunda iki genel tanımlama vardır. 1. PFU (plaque forming unit): virus partikülünün sayısı 2. MOI (multiplicity of infection): herbir hücreye göre ortalama PFU sayısı Bunların dışnda viral infeksiyonların tanısında kullanılan testlerdeki virus miktarları ve ölçüleri de vardır. Bunlar yapılan testlere göre değişmektedir. Infectivite deneyleri: Hücre kültürü, ebriyolu yumurta ve deney hayvanlarında virus inokulasyonundan sonraki değişiklikler için kullanılır. Bunların hesaplanmalarında Reed- Muench metodu veya Spearman-Karper metodu kullanılır. TCID 50 : Tissue culture infective dose EID 50 : Egg infective dose PD 50 : Paralyse dose LD 50 : lethal dose ID 50 : Infective dose Plak (Plaque) deneyleri: hücre kültürlerindeki virusların oluşturduğu plakların sayısı. pfu/0.1ml (plaque forming unit) Pock deneyleri: Embriyolo yumurtalara virus inokulasyonunda cori allantoik membran üzerindeki inflamation yanıtı. pkfu/0.1ml (pock forming unit) Floresans deneyleri: Hücre kültürlerine virus inokulasyonundan sonra floresan boyalarla işaretlenmiş antikorlar kullanılarak virusların işaretlenmesi sonucu mikroskoptaki floresanlı hücrelerin sayısı. ffu/0.1ml (flourescent focus unit) Hemaglutinasyon deneyleri: Virusların hemaglutinasyon ve hemaglutinasyon-inhibisyon deneylerindeki titresi. HAU/0.1ml Partikül sayısı: Virusların elektron mikroskobundaki partiküllerinin sayısı. particles/0.1ml Protein ağırlıkları: virus proteinlerinin SDS-PAGE testindeki moleküler ağırlıklarının birimi. Da /0.1ml, kDa/0.1ml (Da: dalton, kDa: kilodalton)