Doğum Vulva Hastalıkları VULVA HASTALIKLARI 2.VULVA YARALARI sebep olur. Etyoloji: Retensiyo sekundinarum Semptomlar: 2.VULVA YARALARI Etyoloji: - -Boynuz darbeleri - Semptomlar: Yeni olgularda yara Vulvitis izan, analjezik Etyoloji: - Vulva Semptomlar: Ciddi olgularda, 3- lojik Prolapsus vagina Hematom Neoplazm S - . Gartner Prolapsus vagina Hematom Neoplazm Operasyon ? Papillomaactinomycoma Operatif Semptomlar *Baze - 0.050 mg/kg (0.5- -6 Semptomlar meydana gelir. sefer semptomlar kaybo A hayvanlarda dahi olu Vaginitisleri iki alt grupta incelenir. Bunlar; 1.Basit vaginitis: Etyoloji: - -Temiz olmayan spekulum ve vaginoskop ile muayene - - -Sadomi -Atrofik vulva -Pneumovagina Semptomlar: ve hava birikmesi olur Vaginal irrigasyon (%0.1 Rivanol sol.) 1x1 - Etyoloji: - - - - -Anfizemli yavru -Retensiyo sekundinarum Semptomlar: -41 C) Vulvada flegmon Vaginal irrigasyon s Etyoloji: Etken virus (IBR, IPV) dur. Semptomlar: - Hasta Vaginal irrigasyon 2.GRANULER VULVO- Etyoloji: - (Virus, Strep. Viridans, Mycoplazma bovigenitalis) - Semptomlar: - c Va Etyoloji: ilir Sadomi Semptomlar: Birinci dere - duruma rekto- Operatif Genital kanala hava emilmesine pneumovagina denir. hayvanlar pneumovaginaya meyillidirler. Etyoloji: Semptomlar: Emilen hava kontamine eder. ava emme olur Etyoloji: Semptomlar: Ge d Progesteron enjeksiyonu ? Repozisyon Operasyon