MİKRO YAKUP ÇAKMAK MİKRO İKTİSAT ESNEKLİK Esneklik, iki değişkende meydana gelen yüzde değişmeler arasındaki orandır ve iktisatta esneklik; bir ekonomik de-ğişkenin başka bir ekonomik değişkene karşı olan duyar-lılığının ölçüsü olarak tanımlanır. TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ Bir maldan talep edilen miktarın, o malın fiyatındaki de-ğişmelere olan duyarlılığıdır. Talebin fiyat esnekliği, tüketicinin bir maldan talep ettiği miktardaki yüzde değişmenin o malın fiyatındaki yüzde değişmeye oranına eşittir. Bir maldan talep edilen miktar, o malın fiyatı ile ters yönlü değiştiğinden, talebin fiyat esnekliği (giffen mallar hariç) daima negatiftir. Ancak iktisatçılar, talebin fiyat esnek-liğini yorumlarken esnekliğin her zaman negatif olduğu gerçeğini hesaba katmazlar ve talebin fiyat esnekliğini mutlak değer olarak yorumlarlar.  Talebin Nokta Esnekliği Talep eğrisi üzerinde belirli bir noktadaki esnek-liği ölçer. 𝑒𝑑=%Δ𝑄%Δ𝑃=Δ𝑄𝑄Δ𝑃𝑃= Δ𝑄Δ𝑃.𝑃𝑄=𝑑𝑄𝑑𝑃.𝑃𝑄  Talebin Yay Esnekliği Talep eğrisi üzerinde iki nokta arasındaki esnek-liği ölçer. 𝑒𝑑= Δ𝑄Δ𝑃.𝑃1+𝑃2𝑄1+𝑄2=𝑑𝑄𝑑𝑃.𝑃1+𝑃2𝑄1+𝑄2 Doğrusal bir talep eğrisi üzerinde esneklik her noktada farklıdır