Görsel Tasarım Araçları Yansıtıcılar Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretimde Görsel-Dş itsel Araçlar Yansıtıcılar-2- Yansıtıcılar (Projektörler) Yansıtıcılar öğretim etkinliklerini görsel hale getiren araçlardır. Tepegöz Slayt projektörü Video projektörü Film projektörü Opak projektörü Data Show (LCD Panel) Konferans projektörü-3- Yansıtıcılar (Projektörler)-2 Tepegöz -4- Yansıtıcılar (Projektörler)-3 Slayt Projektörü-5- Yansıtıcılar (Projektörler)-4 Video Projektörü-6- Yansıtıcılar (Projektörler)-5-7- Yansıtıcılar (Projektörler)-5 Video Projektörleri-8- Film Makinaları Film makinalarına örnekler-9- Opak Projektörü-10- Data show (LCD Panel) bilgisayardaki görüntüyü yansıtmak üzere tepegözle birlikte kullanılır.-11- Konferans Projektörü (ShowStation IP): Bu araç, iki farklı yerde kablolarla birbirine bağlanarak çalışmaktadır. Aynı anda iki farklı yere sunumlar yapmak amacıyla kullanılır. D ki farklı mekanda bulunan sunucular etkileşimli bir şekilde yansıtılan sunu içeriği üzerinde değişiklikler ve/veya eklemeler yapabilmektedir.-12- Başvuru Kaynakları Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional media and technologies for learning (Sixth Edition). New York: Macmillan Publishing Company. Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.