Korozyon Yavaşlatıcılar İnhibitorler 1 YAVAŞLATICILAR İNHİBİTÖRLER 2 ? Korozyon hızını azaltmanın sık başvurulan yöntemlerinden biri de metal yüzeyinde kuvvetle tutunan maddeleri ortam içine sürmektir. ? Bunlardan bir bölümü anodik çevrelerin diğerleri de katodik çevrelerin yüzey alanını daraltarak korozyonu yavaşlatır YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 3 ? Birincil türden olanlara anodik yavaşlatıcılar ikinci türden olanlara ise katodik yavaşlatıcılar adı verilir YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 4 ? Anodik yavaşlatıcılar metalin korozyon potansiyelini soylaştırırken katodik yavaşlatıcılar daha aktif değerlere kaymasını sağlarlar. ? Ancak yavaşlatıcılardan bazılarının korozyon potansiyeli üzerinde etken olmadıkları görülür. YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 5 ? Metal yüzeyine kuvvetle yerleşme eğilimi gösteren maddeler genellikle organik moleküllerdir. ? Kükürt içeren bazı bileşikler, uzun moleküllü aminler ve yağ asitleri organik yavaşlatıcıların belli başlı örnekleridir. YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 6 ? Yavaşlatıcı olarak kullanım bulan anorganik bileşiklerin başında bazlar gelir. ? Bazik silikatlar ve nitritler, fosfatlar bu tür yavaşlatıcıların en yaygın olanlarıdır YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 7 ? Korozyon kontrolü dışında yavaşlatıcıların kullanım bulduğu alanlardan biri sıcak hadde ürünlerin oksit tabakalarından arınmasıdır (dekape işlemi ). YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 8 ? Dekape işleminde kullanılan asit banyolarla metal kaybını önlemek amacı ile yavaşlatıcılar ilave edilir. ? Diğer bir kullanma alanı sıcak su ve buhar hazırlama tesislerinin kimyasal temizlenmesidir YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 9 ? Bu işlem kazan borularının su veya buharla temas eden yüzeylerinde yığılan korozyon ürünleri ile besleme suyundan kaynaklanan diğer maddeleri belirli zaman aralıklarında uzaklaştırmak amacı ile uygulanır. YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 10 ? Bu tür birikimler ısı iletimini zorlaştırdıkları gibi boruların tıkanması ve böylece kazan veriminin düşmesine yol açarlar. ? Bu tür işlem için hidroklorik asit, sitrik asit, diğer zayıf asitler veya karışımları kullanılır YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 11 ? Değerli makina parçalarını taşıma ve depolama esnasında atmosferik korozyona karşı korumak için buhar yavaşlatıcılardan yararlanılır. ? Bunlar buhar basıncı düşük bileşiklerdir. YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 12 ? Korumanın etkenlik ve sürekliliğini sağlamak için makina parçalarını torbalayarak çevreden soyutlamak gerekir. ? Torbalama işlemi buhar kaybına olanak vermeyecek nitelikte olmalıdır. YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 13 ? Yavaşlatıcı bileşiklerden oluşan korozyonu önleyici buhar, korunan parçanın çevresindeki havayı doygun hale getirir. ? Böylece havanın saldırganlığı önemli ölçüde giderilmiş olur. YAVAŞLATICI LAR İNHİ BİTÖRLER 15 PASİFLEŞTİRİCİLER 16 ? Pasifleştiriciler anodik yavaşlatıcılar olarak tariflemek mümkündür. ? Pasifleştiriciler metalin korozyon potansiyelini soylaştırarak korozyon akımının çok küçük olduğu pasif alan içine kaydırırlar. PASİ FLEŞTİRİ CİLER 17 ? Pasifleşticiler ancak belirli bir konsantrasyonun altına düşmemek kaydı ile korozyonu yavaşlatırlar. ? Pasifleştirici konsantrasyonunun bu düzeye ulaşmaması halinde korozyon olayı yavaşlama yerine hızlandırılmış olur PASİ FLEŞTİRİ CİLER 18 ? Bu nedenle pasifleştiricilere tehlikeli yavaşlatıcılar olarak bakmak mümkündür. ? Ortamda içerilen klor iyonları pasifleştiricilerin etkenliğini önemli ölçüde kısıtlar. PASİ FLEŞTİRİ CİLER