Genel Yaygınlık Ölçüleri. B- Yaygınlık Ölçüleri 1. Standart Sapma ve Varyans 2. Varyasyon Katsayısı 3. Standart Hata 1- Standart Sapma ve Varyans • Aritmetik ortalama dağılımın orta nokta noktasını gösteren bir ölçüdür. Ancak dağılımın yaygınlığı hakkında bilgi vermez. • 10 22 34 • 21 23 22 • Dağılımdaki her bir değerin ortalamaya göre ne derece uzakta olduğunu, başka bir ifade ile dağılımın ne yaygınlıkta olduğunu gösteren bir ölçüdür. • Standart sapmanın karesi varyans olarak adlandırılır. Sınıflandırılmamış Verilerde Standart Sapma 1 1 1 2 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n n i i S n i i x x 30 adet Laboratuvar faresinin hemoglobin değerlerinin standart hatası Denek No Hb Xi Hb X i 2 1 13,0 169,00 2 13,6 184,96 3 14,0 196,00 . . . . . . 29 15,0 225,00 30 10,3 106,09 Toplam 366,0 4523,26 ? ? 41 , 1 1 30 30 26 , 4523 366 2 ? ? ? ? ? SSınıflandırılmış Verilerde Standart Sapma Belirli bir süre beslenen sığırların canlı ağırlık artışının standart sapması A ğ ı r . A rt f b fb b 2 fb 2 15-19 50 -3 -150 9 450 20-24 75 -2 -150 4 300 25-29 100 -1 -100 1 100 30-34 150 0 0 0 0 35-39 90 1 90 1 90 40-44 70 2 140 4 280 45-49 45 3 135 9 405 toplam 580 -35 1625 ? ? ? ? 37 , 8 1 580 580 1625 5 1 35 2 2 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? S n n f c S fb b2- Varyasyon Katsayısı • Varyasyon Katsayısı: standart sapmanın ortalamaya göre gösterdiği değişimin yüzde olarak ifadesidir. 100 . ? ? X S K V V.K ? 20 ise dağılım Homojen V.K > 20 ise dağılım Heterojen 3- Standart Hata Aritmetik ortalama standart hata ile birlikte verilmelidir. Sınıflandırılmış ve sınıflandırılmamış verilerde aynı formül kullanılır. n S S x ?