Yem Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler Yemlerde Antinutrisyonel Yemlerde Antinutrisyonel ANF Nedir? ANF Nedir? olumsuz olarak etkileyen olumsuz olarak etkileyen maddelerdir. maddelerdir. Yemlerde bulunan antinutrisyonel Yemlerde bulunan antinutrisyonel 1 1- - Glikozitler Glikozitler 2 2- - Alkaloidler Alkaloidler 3 3- - 4 4- - 5 5- - 6 6- - Antinutrisyonel proteinler Antinutrisyonel proteinler 7 7- -Toksik aminoasitler Toksik aminoasitler 8 8- - Nitrat ve nitritler Nitrat ve nitritler 9 9- - 10 10- - 1 1- - A A- - B B- - C C- - Primidin Glikozitleri Primidin Glikozitleri D D- - Steroid Glikozitleri Steroid Glikozitleri Glikozit Glikozit Yem Maddesi Yem Maddesi Linemarin Linemarin Keten tohumu, tapiyoka Keten tohumu, tapiyoka Vicianin Vicianin Amigdalin Amigdalin Lotaustralin Lotaustralin Dhurrin Dhurrin Sorgum Sorgum A A- - (Siyanogenik glikozitler) (Siyanogenik glikozitler) Siyanogenik glikozitler pest/insekt Siyanogenik glikozitler pest/insekt P ve K) P ve K) - - B B- - Kolza tohumu Kolza tohumu Turp Turp Lahana Lahana fonksiyonunu bozarlar fonksiyonunu bozarlar C C- - Pirimidin Glikozitleri Pirimidin Glikozitleri insanda anemiye, insanda anemiye, neden olur. neden olur. 4 4- - Steroid glikozitleri Steroid glikozitleri (Saponinler) (Saponinler) Metabolik ve sindirim enzimlerini Metabolik ve sindirim enzimlerini etkilerler etkilerler kuvvetlidir. kuvvetlidir. 2 2- - Kahve Kahve Kafein Kafein Theobromin Theobromin Patateste Patateste solanin solanin Kanarya otu Kanarya otu pirazolidin alkoloidi pirazolidin alkoloidi nikotin nikotin - - 5 5- -25g kedi 25g kedi- - 3 3- - Bitkilerde fazla miktarda bulunur ve bitkiyi Bitkilerde fazla miktarda bulunur ve bitkiyi 1 1- - Gossipol Gossipol 2 2- - Tanen Tanen 1 1- -Gossipol Gossipol Pamuk tohumunda Pamuk tohumunda Serbest (toksik form) Serbest (toksik form) 40ppm 40ppm Broylerlerde Broylerlerde 150ppm 150ppm - -2ppm Fe 2ppm Fe- - - -200ppm ve 400ppm 200ppm ve 400ppm Kronik zehirlenmeye neden olurlar Kronik zehirlenmeye neden olurlar Ruminantlar rumenin fermantatif etkisi ile Ruminantlar rumenin fermantatif etkisi ile 2 2- -Tanen Tanen 1 1- -Hidrolize olabilen tanenler Hidrolize olabilen tanenler 2 2- -Kondanse tanenler Kondanse tanenler Hidrolize olabilenler Hidrolize olabilenler Kondanse tanenler Kondanse tanenler Asit, baz ve enzimlerle muamele Asit, baz ve enzimlerle muamele Baklagiller Baklagiller Korunga Korunga Nohut geveni Nohut geveni geveni ile beslenen hayvanlarda geveni ile beslenen hayvanlarda Bu durum kondanse tanenlerin proteinlerin Bu durum kondanse tanenlerin proteinlerin - -11) 11) olumsuz olumsuz - -4) 4) deaminasyonu azaltarak amonyak olmayan N ve deaminasyonu azaltarak amonyak olmayan N ve Tanenlerin rumen fermantasyonu Tanenlerin rumen fermantasyonu Tanen Tanen- -protein ve tanen protein ve tanen- -karbonhidrat karbonhidrat Tanenlerin Monogastrik hayvanlar Tanenlerin Monogastrik hayvanlar tanenlerin olumsuz etkilerine tanenlerin olumsuz etkilerine olarak olarak Yemden yararlanma derecesi Yemden yararlanma derecesi minerallerin ve vitamin B12 nin emilimini minerallerin ve vitamin B12 nin emilimini Ayakta duramama ile karakterize bacak Ayakta duramama ile karakterize bacak Asit ve alkalilerle muamele Asit ve alkalilerle muamele Anaerobik ortamda muamele Anaerobik ortamda muamele 4 4- - 1 1- - 2 2- - Erusik asit Erusik asit yumurta verimini hemen durdurur. yumurta verimini hemen durdurur. 5 5- - (NOP) (NOP) Arobinoksilan Arobinoksilan B B- -glukan glukan Baklagiller Baklagiller %4 %4- -46 46 %9 %9- -20 20 etkiler, hijyenik karkas elde edilmesini etkiler, hijyenik karkas elde edilmesini ve tritikale ve tritikale 1 1- - 2 2- - Rasyonlara enzim ilavesi Rasyonlara enzim ilavesi 3 3- - muamele muamele6 6- -Antinutrisyonel Proteinler Antinutrisyonel Proteinler 1 1- - 2 2- - Lektinler Lektinler 1 1- - - -6mg/g 6mg/g yararlanamamakta yararlanamamakta Patateste bulunur Patateste bulunur 2 2- -Lektinler Lektinler Baklagil tane proteinlerinde bulunurlar Baklagil tane proteinlerinde bulunurlar (Fasulye, soya, bezelye mercimek gibi) (Fasulye, soya, bezelye mercimek gibi) glikoproteinlerle reaksiyona girerek glikoproteinlerle reaksiyona girerek 8 8- - Nitrat ve nitritler Nitrat ve nitritler maddeleri: maddeleri: Pancar Pancar Sorgum Sorgum - -15 kat daha 15 kat daha zehirlidir. zehirlidir. zengindir. zengindir. Rumende biriken nitrite indirgenen Rumende biriken nitrite indirgenen nitrat nitrat Nitrat Nitrat B B- - 9 9- - Soya fasulyesi, pamuk tohumu, keten Soya fasulyesi, pamuk tohumu, keten yemlerle beslenmesi sonucu infertilite yemlerle beslenmesi sonucu infertilite 1 1- - 2 2- - 3 3- - 10 10- - maddeler maddeler 1 1- - Okzalik asit Okzalik asit 2 2- - Fitik asit Fitik asit Okzalik asit Okzalik asit K K- - Ca Ca- - Ca Ca- - Fitik Asit ve fitatlar Fitik Asit ve fitatlar getirir. getirir. Fitatlar, Fitik asitin Ca, Mg, K ve Fe ile Fitatlar, Fitik asitin Ca, Mg, K ve Fe ile enzim (fitaz enzimi) ilave edilir ve besin enzim (fitaz enzimi) ilave edilir ve besin