Genel Yönetim Bilişim Teknikleri 2 Bilgisayara Dayalı Bilgi SistemleriKayıt/Veri İşleme Sistemleri Bordro Operasyonel seviye Yapısal, herşey önceden tanımlanmıştır. Verinin işlenmesi saklanması ve çağrılmasına yöneliktir. Çıktısı genellikle periyodiktir. Dosya kökenlidir. Yöneticinin özel bilgi istekleri için sınırlıdır.Kayıt/Veri İşleme Sistemleri Doğrudan işleme: Kayıt, güncelleme hemen yapılır. Rezervasyon, atm den para çekme Parti İşleme: İşlemlerin belirli zamanlarda ve parçalar halinde yapılmasıdır. İnternet üzerinden siparişlerin saat 06:00, 12:00, 18:00, 24:00 ‘te işlenmesiYönetim Bilgi Sistemleri İlk kullanım verilerin bilgiye döndürülmesi ile olmuştur. YBS, bir örgütün yönetiminde kullanılan bilgilerin işlenmesi ve iletilmesini sağlayan bir sistemdir. VİS’ni destekler. Operasyonel, taktik ve stratejik yöneticilerin bilgiye kolay ve zamanında erişimini sağlar. Günlük operasyonlarla ilgilenmez. Yöneticiye raporlar sunar., Yapısal kararların desteklenmesine yöneliktir.VİS&YBS Sipariş Dosyası Üretim Ana Dosya Muhasebe Dosyası Sipariş İşleme Sistemi Malzeme kaynak sistemi Defter-i Kebir Sipariş Dosyası Sipariş Dosyası Üretim Ana Dosya Muhasebe Dosyası Sipariş İşleme Sistemi Malzeme kaynak sistemi Defter-i Kebir Sipariş Dosyası Sipariş Dosyası Üretim Ana Dosya Muhasebe Dosyası Sipariş İşleme Sistemi Malzeme kaynak sistemi Defter-i Kebir Sipariş Dosyası Sipariş Dosyası Ürün değişim verisi Harcama Verisi YBS YÖNETİCİLER Satış Verisi YBS YÖNETİCİLER Satış Verisi Ürün değişim verisi YBS YÖNETİCİLER Satış Verisi Harcama Verisi Ürün değişim verisi YBS YÖNETİCİLER Satış VerisiYBS Raporları Planlı ve periyodik raporlar Talep raporlar İstisnai raporlarYBS’nin iş üzerindeki etkileri İşin büyümesine olanak sağlar. Ofis personelini azaltır. Bilgi işleme maliyetini azaltır. Bazı kararların otomasyonunu sağlar. Daha fazla ve daha iyi bilgi sağlar.Karar Destek sistemleri KDS YBS’nin yetersizliğinden oluşmuştur. Geleceği planlamaya yöneliktir. Yarı-yapısal ve yapısal olmayan kararlarda kullanılır.Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesinde Kullanılan Araçlar Akış Şemaları Veri Akış Diyagramları Veri Sözlüğü Yapısal Şemalar Yapısal Dil Karar Tabloları Karar Ağaçları HIPO tekniği Birim İlişki Diyagramları Warnier-Orr Diyagramları CASE AraçlarıAkış Şemaları Sistem Akış Şeması Program Akış ŞemasıSistem Akış Şeması Bilgisayar İşlemi Girdi/Çıktı Doküman/Rapor/Yaz ıcıSistem Akış Şeması Manuel İşlem Görüntü Manyetik TeypSistem Akış Şeması Manyetik Disk Doğrudan Erişimli Bellek BağlaçSistem Akış Şeması Sayfalar Arası Bağlacı Akış Yönü KararVAD Çizim Kuralları Proses Hiçbir proses sadece çıktılara sahip olamaz. Girdi olmadan dönüşüm yapılamaz. Hiçbir proses sadece girdilere sahip olamaz. Eğer böyle bir birim varsa Hedef birim olmak zorundadır. Bir proses fiil sözcük öbekli bir isme sahip olmalıdır.VAD Çizim Kuralları Veri Deposu Veri bir veri deposundan diğerine doğrudan taşınmaz. Veri bir proses ile taşınmalıdır. Veri doğrudan bir dışsal kaynaktan bir veri deposuna taşınamaz. Dışsal birimden veriyi alan ve veri deposuna yerleştiren bir prosesle taşınmalıdır.VAD Çizim Kuralları Dışsal Birim Veri doğrudan bir dışsal birimden diğerine taşınmaz. Veriler sistemle ilgiliyse, bir prosesle taşınmak zorundadır. Değilse, veri akışı VAD’nda gösterilmez. Bir dışsal birim isim sözcük öbekli bir isme sahip olmalıdır.VAD Çizim Kuralları Veri Akışı Bir veri akışı, semboller arasında tek bir akış yönüne sahip olmalıdır. Bir proses ve veri deposu arasında, veri deposundan okuma ve proseste güncellemenin gösterilmesi için her iki yönlü akış olabilir, ancak bunların iki ayrı ok şeklinde gösterilmesi gerekir.VAD Çizim Kuralları Veri Akışı Çatallı bir veri akışının anlamı, aynı verinin ortak bir lokasyondan iki ya da daha fazla farklı proses, veri depoları ya da dışsal birime gitmesidir. Veri akışlarının birleşmesinin anlamı, aynı verinin herhangi iki ya da daha fazla farklı prosesten, veri deposundan ya da dışsal birimden, ortak bir lokasyona gelmesidir.VAD Çizim Kuralları Veri Akışı Bir veri akışı doğrudan aynı prosese geri dönemez. Veri akışını alıp, başka veri akışlarını üreten ve başladığı prosese orijinal veri akışını getiren en az bir prosesin olması gerekir. Bir veri akışının veri deposuna gitmesinin anlamı, güncellemedir. VAD Çizim Kuralları Veri Akışı Bir veri deposundan veri akışının çıkmasının anlamı, getirme ya da kullanmadır. Bir veri akış, isim sözcük öbekli bir etikete sahip olmalıdır. Birden fazla veri akış isim sözcük öbeği, tek bir ok üzerinde görülebilir.